Annons

Ingen nytta med vitamin D till friska barn

Att ge tillskott av vitamin D till barn som har normala serumnivåer
av vitaminet tycks inte göra någon nytta. Det menar australiensiska
forskare som gått igenom ett antal studier.

27 jan 2011, kl 12:14
0

Att få sig tillräckligt med vitamin D är viktigt framförallt för skelettet och hos barn kan underskott leda till benskörhet, att skelettet blir mjukt och missformat pågrund av rubbad kalkbalans. I många länder rekommenderas därför små barn att ta tillskott av vitaminet, särskilt i länder med solfattiga vinterhalvår eftersom vitamin D bildas när huden utsätts för solljus.

Men att ge barn som inte har en konstaterad brist av vitaminet tillskott tycks inte ha någon effekt. Det hävdar i alla fall forskare från Australien och Tasmanien som gått igenom ett sex studier från Cochraneinstitutets databas. Totalt ingick 884 barn och ungdomar mellan en månad och 20 år varav 541 fått vitamin D och resten fått placebo. Studiedeltagarnas bentäthet i underarm, höft, ländrygg liksom den totala bentätheten mättes. Deltagarna delades in i undergrupper med avseende på kön, ålder, erhållen D-vitamindos och serumnivåer av vitamin D vid studiens början.

Forskarnas slutsats, som publicerats i British Medical Journal, är att tillskott av vitamin D inte tycks göra någon nytta hos friska barn som inte har brist. Däremot menar de att tillskott till barn och ungdomar som har konstaterat låga nivåer, kan ha klinisk betydelse, men skriver att ytterligare studier behövs för att slå fast detta.

I Sverige rekommenderar Livsmedelsverket att barn under två år får tillskott av 10 mikrogram vitamin D om dagen.