Annons

DEBATTFORUM: LÄKEMEDELSSTRATEGIN

I våras debatterades här på LmV:s webbplats den kommande läkemedelsstrategin (se artiklar nedan). Och nu är den här. Hur blev det då? Ett värdefullt styrdokument? En tandlös papperstiger? Eller något som åker i skrivbordslådan?

Kommentera direkt på webben under respektive
artikel, eller skicka ditt inlägg till fredrik@lakemedelsvarlden.se eller amina@lakemedelsvarlden.se.  Du kan också följa debatten på www.twitter.com/LmVarlden samt debattera vidare där, använd #läkstrat. Eller debattera vidare på www.facebook.com/lakemedelsvarlden.

26 jan 2011, kl 13:55
3

Det krävs tydligare målbilder

9 SEPTEMBER Mikael Hoffman:
Det är viktigt att snabbt kunna visa resultat av läkemedelsstrategin. Men det är också viktigt att göra saker i rätt ordning och tidigt börja med arbete som är viktigt men tar längre tid innan det kan visa resultat. Läs
inlägget här.

Den kliniska forskningen måste få ta plats

5 SEPTEMBER Andreas Furängen:
Apotekarsocieteten är väldigt positiva till att regeringen tagit fram den nationella läkemedelsstrategin. Det enskilt största genomslaget tror jag blir när vi får nationella IT-stöd på plats, som alla landsting använder. Då skapas också förutsättningar för generisk förskrivning.Läs
inlägget här.

Tydligt fokus på reell uppföljning

1 SEPTEMBER Mikael Rolfs:
Om fortsättningen av arbetet håller samma höga tempo och tydliga politiska vilja till resultat så tror jag att läkemedelsområdet kommer bli säkrare, tydligare och förbättrat hanterat inom en snar framtid. Läs inlägget här.

Det behövs ett tydligare ansvar för patientens hela behandling

30 AUGUSTI Lars G Nilsson:
Det finns också viktiga aspekter på äldres läkemedelsbehandling som inte berörs i strategin. De flesta läkemedel som multisjuka äldre använder är inte dokumenterade för den patientgruppen. Det gör att doseringen av dessa medel är osäker och att onödiga biverkningar och interaktioner kan förekomma. Läkemedelsstrategin tar inte upp denna fråga. Läs inlägget här.

INLÄGG FRÅN I VÅRAS:

Dirigent saknas i vården av våra äldre

18 APRIL Maj-Britt Elmvik:
Självständigt arbete för äldresjuksköterska och apotekare är en
grundförutsättning.  Precis som en läkare kan skriva remiss till en
sjuksköterska eller apotekare ska en apotekare kunna skriva remiss till
en läkare. Läs inlägget här.

Vilka är huvudproblemen?

6 APRIL Anders Cronlund:
Sätt
ett slutdatum för när ett kraftfullt nationellt it-system ska vara
infört i vården, satsa på äldrevårdscentraler och skaffa kompetens för
att driva frågan om innovation. Det föreslår Anders Cronlund. Läs hans
inlägg i debatten här.

Internationell samverkan viktig för ökad patientsäkerhet

16 MARS Anne Hiselius:

Det
krävs ett nytänkande vad avser hur svensk sjukvård snabbt ska kunna
förebygga riskabla situationer som involverar läkemedelsbehandling
skriver apotekaren Anne Hiselius. Läs hela hennes debattinlägg här.

För säker vård krävs tillgänglighet i dataregister

9 MARS Stig Henningsson:
Extempore
och licensläkemedel används i hög utsträckning och måste ingå i
relevanta register som VARA och NPL för en hög patientsäkerhet. Det
anser Stig Henningsson vara viktigt när en läkemedelsstrategi ska
realiseras. Läs  i det elfte debattinlägget här.

Innovativa läkemedel – en viktig del av läkemedelsstrategin

1 MARS Per Lindquist:

Det
största problemet med dagens kostnadsmodell är att den inte tar hänsyn
till de samhällsvinster som uppstår när en patient snabbare kan återgå
till arbete på grund av tillgång till bästa möjliga mediciner. Läs hela
inlägget från Per Lindquist, projektledare på SwedenBIO här.

Ge bra förutsättningar för forskningen

24 FEBRUARI Andreas Furängen:
Medicinska
resultat och patientsäkerhet i världsklass kan endast nås om
vi satsar på att förbättra förutsättningar för kliniska prövningar i
Sverige. Om  inte forskningen får utvecklas spelar det ingen roll om
vi kommer till rätta med läkemedelsanvändningen. Läs Andreas Furängens
inlägg här.

Mer fokus på patienten krävs

18 FEBRUARI Mikael Hoffman:
Sätt
fokus på patientens bakomliggande huvudproblem, inte bara på symtomen. 
För en säker och effektiv läkemedelsbehandling krävs att patienten vet
varför och vilka läkemedel den ska ta. Det menar Mikael Hoffman i det
debatten om läkemedelsstrategins åttonde inlägg. Läs hela inlägget här.

Satsa på bättre IT-stöd för säkrare förskrivning

15 FEBRUARI Mikael Rolfs:
Om läkemedelsbehandlingar ska bli patientsäkra måste
regeringen satsa på att få fram effektiva it-lösningar som ska tas fram
tillsammans med de som arbetar praktiskt i vården skriver Mikael Rolfs
från Läkarförbundet.
Läs hans inlägg här.

15 viktiga prioriteringar enligt Farmaciförbundet

11 FEBRUARI Carina Jansson:
Kompetenskravet på läkemedelsansvariga, gemensamma it-system och en ny
syn på tillgänlighet är några av de saker som Farmaciförbundet vill att
regeringen prioriterar i den nationella läkemedelsstrategin. Det skriver
ordförande Carina Jansson i debattens sjätte inlägg som du kan läsa här.

Fem konkreta åtgärder för en bättre läkemedelsanvändning

8 FEBRUARI Thony Björk:
Ge
patienten kontroll över sina journaler och låt apoteken få betalt för
farmacevtiska tjänster. Det tycker Thony Björk, ordförande i Sveriges
Farmacevtförbund ska prioriteras i arbetet med den nationella
läkemedelsstrategin. Läs mer här.

Använd apoteken mer systematiskt för att förbättra vården

4 FEBRUARI Johan Wallér:
Se till att integrera apoteken i vårdkedjan när den Nationella
läkemedelsstrategin ska bli konkret skriver Johan Wallér, vd för
Sveriges Apoteksförening som också tycker det är bra att miljön lyfts
upp tydligare. Läs fjärde inlägget i debatten här.

Satsa på biologiska kopior, miljö och dyra läkemedel till de som behöver

2 FEBRUARI Kenneth Nyblom:
Läkemedelsstrategin har en viktig uppgift i att hitta besparingar genom utbyte av biologiska läkemedel. Pengar som kan skapa utrymme att behandla patienter som verkligen behöver en dyrare läkemedelsbehandling. Läs det tredje inlägget i debattserien om den nationella läkemedelsstrategin här.

Prioritera bristerna i äldres läkemedelsbehandling

31 JANUARI Lars G. Nilsson:
Varje
multimedicinerad patient bör ha en utsedd läkare med totalansvar för
hela behandlingen, en dirigent. Läkemedel som äldre multisjuka använder
skall dokumenteras för just den patientgruppen och TLV bör ta hänsyn till
om sådan dokumentation finns vid prissättning. 
Läs andra delen i debattserien om den nationella läkemedelsstrategin här.  

Inför miljötest för läkemedel

26 JANUARI Åke Wennmalm:
Regeringen bör i sin kommande läkemedelsstrategi införa miljötestkrav på alla läkemedel och verka för att dessa krav blir antagna i hela EU. Läs första delen i debattserien om den nationella läkemedelsstrategin här.
ARTIKELN ÄR KOMMENTERAD.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Jag hoppas det inte bara blir i ekonomiskt syfte detta miljötest. Utan att man verkligen ser verkligheten, för här finns många utav naturmedicinen som verkligen är bra, lika mycket som det finns kemisk medicin som är skadligt både för miljön och för patienten. Så var saklig och rättvis.

  2. Jag saknar länken till sociala media… Jag vill berätta detta för mina vänner på Twitter och Facebook.