Annons

Inga klagomål hos nya sortimentsnämnden

I somras inrättades en myndighet dit leverantörer av läkemedel som anser sig diskriminerade av Apoteket kan klaga. I början av september hade ingen gjort det.

20 sep 2005, kl 17:59
0

Annons

För att ingen leverantör av läkemedel ska diskrimineras av Apoteket har regeringen ålagt den tidigare alkoholsortimentsnämnden att också vara kontrollinstans för läkemedelssortimentet.

? Vår uppgift är att, så långt det är möjligt, se till att Apoteket är konkurrensneutralt, förklarar Gunnar Edenman, jurist och föredragande, nämndens uppgift.

Någon kö av klagomål från leverantörer av läkemedel har dock inte uppstått ännu. Läkemedelssortimentsnämnden inrättades den 15 juli. I början av september hade inte något ärende om läkemedel kommit in.

Thomas Svaton, vd för Svensk Dagligvaruhandel tror inte att den nya kontrollinstansen får någon betydelse.

? Den botar inte problemet. Regeringen har inte visat hur den ska kunna uppfylla EG-domens krav på att all tänkbar diskriminering ska kunna uteslutas.