Annons

IGM samarbetar med läkemedelsföretag

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM), hudläkaren Göran Wennersten, samarbetar med läkemedelsföretaget Schering-Plough. Olämpligt, anser Anders Hernborg, distriktsläkare i Laholm.

21 jun 2002, kl 19:19
0

Att en majoritet av de opinionsbildande svenska läkarna är involverade i olika typer av samarbeten med läkemedelsindustrin är ett välkänt faktum. Problematiken aktualiserades senast i ett avsnitt av SVT:s Reportrarna 3 oktober. Nu visar det sig att självaste IGM, Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman Göran Wennersten, samarbetar med läkemedelsföretaget Schering-Plough.
På företagets hemsida presenteras en service för dermatologer som är ?framtaget av docent Göran Wennersten vid Betaniakliniken i samarbete med Schering-Plough?. Detta har fått Anders Hernborg, distriktsläkare i Laholm, att reagera.
? Är det verkligen lämpligt att IGM, som skall granska industrin utifrån en oberoende position, har ett nära samarbete med ett av de företag vars reklam han är satt att granska? Jag har inga detaljuppgifter om samarbetet men principiellt sett måste detta vara olämpligt, säger Anders Hernborg.
Samarbetet mellan Schering-Plough och Göran Wennersten involverar producentneutral patientinformation som den senare utarbetat. Företaget erbjöd sig på 1980-talet att trycka upp och distribuera materialet till intresserade dermatologer. Göran Wennersten anser själv att Anders Hernborgs fråga är mycket relevant.
? Jag har ställt frågan till mig själv. Problemet är att kontakten var etablerad långt innan jag blev IGM. Trösten är att jag hela tiden hållit en helt produktneutral linje och i de texter med patientråd som jag utarbetat aldrig framhållit något av företagets läkemedel. Jag har inget löpande kontrakt med Schering-Plough, jag anlitas aldrig av dem som sakkunnig på något sätt för övrigt och jag har inga ekonomiska samband som jag är beroende av, säger Göran Wennersten i ett e-postmeddelande till Läkemedelsvärlden.
? I granskningsarbetet har jag möjlighet att förklara mig jävig och skicka eventuella ärenden vidare direkt till NBL. Där sker samma sak, ledamöter med engagemang i ett företags ärende får lämna rummet. Jag kommer att göra samma sak den dag jag är tveksam i ett ärende som gäller Schering-Plough.


Undviker bjudluncher
Wennersten har avgjort tre ärenden där Schering-Plough blivit anmälda, samt ett
initiativärende där företaget var involverat. I samtliga fall har företaget fällts.
? Så länge utgången blir fällande tycker jag det hela är ok. Skulle jag tveka eller känna för att fria kommer jag förklara mig jävig och skicka ärendet till NBL. Detta har också skett i ett initiativärende, som kom att ingå i ett vägledande NBL-utlåtande.
? Jag försöker undvika att gå på möten, luncher och andra inbjudningar som mina kollegor får. Jag har heller inga aktier i läkemedelsindustrin, säger Göran Wennersten.