Annons

Kritik mot uppmärksammad enkätundersökning: ?NEPI medverkar i kampanj för Lanzo?

Folke Sjöqvist, professor emeritus i klinisk farmakologi, med flera riktar hård kritik mot en uppmärksammad NEPI-studie. Varken i frågeformulär eller pressmaterial framgår att studien har sponsrats av ett läkemedelsföretag.

21 jun 2002, kl 19:15
0

Nyligen genomförde opinionsinstitutet Gallup tillsammans med stiftelsen NEPI, Nätverk för läkemedelsepidemiologi, en undersökning av 1 236 distriktsläkares attityder till läkemedelskommittéerna och deras rekommendationer.
Gallup och NEPI utformade tillsammans frågorna i undersökningen, som lästes upp per telefon. Studien finansierades dock av läkemedelsföretaget Wyeth Lederle. Företaget marknadsför bland annat magsårspreparatet Lanzo, en av huvudkonkurrenterna till Astrazenecas Losec och Nexium.
De deltagande läkarna underrättades inte om att studien betalats av Wyeth Lederle i samband med telefonintervjun. Istället meddelades de enligt Gallups frågeformulär att ?vi genomför en undersökning för bland annat NEPI:s räkning. NEPI är en statlig stiftelse som verkar för en bättre användning av läkemedel?. Inte heller i det pressmeddelande som NEPI distribuerade efter att studieresultaten offentliggjorts anges att Wyeth Lederle sponsrat studien.


?Irrelevant fråga?
Resultaten presenterades vid en presskonferens i september och fick ett stort genomslag i riksmedia. ?Läkare ratar Losec och Nexium? löd rubriken i Dagens Industri, medan andra nyhetsinslag fokuserade på undersökningens huvudresultat, dvs att kommittéerna har ett stort inflytande över vilka läkemedel som skrivs ut.
Av de fyra specifika frågor som handlar om namngivna läkemedel i frågeformuläret, ägnas tre åt protonpumpshämmare. I en av frågorna uppmanas läkarna att bedöma framtidsutsikterna för Astrazenecas Nexium.
? Frågan är irrelevant för undersökningens huvudsyfte eftersom många läkemedelskommittéer inte hunnit ta slutgiltig ställning till preparatet vid tidpunkten för studien. Dessutom innehåller formuläret ett sakfel, man kallar Nexium den femte protonpumpshämmaren men det är ju en renodling av den första, säger Folke Sjöqvist, professor emeritus i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet/Huddinge sjukhus.


Fadäs som inte bör upprepas
I ett brev till NEPI:s styrelse som Läkemedelsvärlden tagit del av riktar Folke Sjöqvist hård kritik mot stiftelsens agerande. Han medverkade själv i den statliga utredning som ledde fram till att NEPI bildades.
? Jag tror inte att någon i den utredningen överhuvudtaget kunde tänka sig att en situation som denna skulle kunna uppkomma. NEPI:s styrelse bör nu se över organisationens arbetsformer och förhindra att en liknande fadäs upprepas i framtiden, säger Folke Sjöqvist.
Jan Håkansson, distriktsläkare och ordförande i Jämtlands läns läkemedelskommitté, är även han kritisk mot NEPI:s agerande.
? Visst är det egendomligt att NEPI indirekt deltar i ett företags kampanj på detta sätt, säger Jan Håkansson.


Erkänner misstag
Arne Melander, verksamhetschef för NEPI, erkänner att misstag begåtts.
? Jag borde för att undvika missförstånd sett till att det i Gallups kontakter med läkarna och i vårt pressmeddelande framgick att Wyeth Lederle stod för Gallups kostnader. Mot bakgrund av Folke Sjöqvists kritik beklagar jag detta. Vid presskonferensen där studien presenterades underströk jag dock det aktuella sponsorförhållandet och visade en overheadbild som angav detta, säger Arne Melander.
? Studien är rent deskriptiv och redovisar distriktsläkares uppfattningar och åsikter. Jag har svårt att tro att mina kollegor skulle ange olika uppfattningar beroende på vem som betalde Gallup för att genomföra telefonintervjuerna, säger Arne Melander, som också understryker att NEPI inte haft eller har någon som helst ekonomisk eller annan relation med Wyeth Lederle i ärendet.
? NEPI:s deltagande i enkäten betingades uteslutande av intresse för studien, säger Arne Melander.
? Frågorna om Nexium var väl motiverade eftersom det inte minst för kommittéerna är angeläget att få en uppfattning om hur snabbt och i vilken omfattning distriktsläkare skapar sig en uppfattning om nya läkemedel redan innan kommittén tagit ställning i frågan.