Sjukvården förlorar på rabatthantering

Brister i Apotekets datorsystem gör att läkemedelsindustrin idag tjänar ränta på pengar som borde tillhöra den hårt belastade sjukvården.

21 jun 2002, kl 19:20
0

De läkemedel som förbrukas på sjukhusens kliniker betalas av landstingen. Dessa upphandlar genom avtal med läkemedelsföretagen och leveransen sker via apoteken. Tack vare konkurrensen erhåller landstingen rabatter på i genomsnitt tio procent från företagen, men landstingen förlorar ändå på dagens system för upphandling av läkemedel till slutenvården.
Landstingen tvingas nämligen först köpa in läkemedel till ordinarie pris från apoteken. Först när avtalsperioden är slut betalas rabatten ut till klinikerna utifrån den reella försäljningsvolymen, antingen års-, halvårs- eller kvartalsvis.


Lösningar har avvisats
?Boven i dramat? är apotekens datasystem, som än så länge inte mäktar med olika priser på olika läkemedel. Förlorarna blir de redan hårt belastade sjukhusklinikerna som alltså blir av med räntepengar, medan läkemedelsbolagen vinner motsvarande belopp på det nuvarande systemet. Apoteket har dock flera gånger föreslagit lösningar på problemet som läkemedelsindustrin inte godtagit.
? Rabatterna i vårt landsting ligger på 36-40 miljoner om året och räntan på dessa belopp är inte obetydlig. Med producenter som vi handlar mycket av försöker vi därför få till stånd rabattavtal för så korta tidsperioder som möjligt, säger Christer Reinefelt, ansvarig för upphandling av läkemedel i Region Västra Götaland.
I några landsting har man prövat en ny modell; landstingen får här köpa läkemedel till rabatterat pris direkt från apoteken, som sedan fakturerar läkemedelsbolagen månadsvis.
En grupp med representanter för Landstingsförbundet, Läkemedelsindustriföreningen och Apoteket AB arbetar nu med att finna en lösning på problemet som alla parter kan acceptera.