Ickeinvasiv elbehandling mot depression
Mikael Eriksson, projektledare på företaget Sooma medical, visar apparaten in action.

Ickeinvasiv elbehandling mot depression

Ett företag i Health innovation village har utvecklat en apparat för elbehandling som patienten kan sköta själv.

15 maj 2017, kl 11:32
0

Annons

Det är en dosa med en enkel display, med tillhörande elektroder som sätts in i något som liknar en badmössa, och är så enkel att använda att patienten kan sköta den själv. Genom icke-invasiv neuromodulation, det vill säga ytlig elektrisk stimulering, behandlar den depression. Teknikens specifika benämning är transkraniell likströmsstimulering (tDCS) och är i sig ingenting nytt. Tekniken har funnits sedan 60-talet.

Det är den nya apparaturen, som är så säker och lätt att använda att den till och med kan användas i hemmet, som är nyheten. Företaget bakom produkten är Sooma medical, ett av företagen i Health innovation village i Helsingfors, ett campus för uppstartsföretag inom hälso- och sjukvård.

Projektledare Mikael Eriksson visar dosan, som ser ut som en pryl från ett par decennier tillbaka.

– Vi fick klagomål på att den inte såg tillräckligt sjukhusaktig ut, säger han. Den är ju till för sjukvården. Skulle den vara för privatkunder skulle den mer likna en smartphone.

Mikael Eriksson visar hur elektroderna läggs in i små fickor av ett enkelt material liknande det i en wettextrasa. Fickorna fuktas sedan med natriumklorid för att jonerna ska kunna passera. Elektroderna i sina fuktade fickor sätts sedan fast i en tunn mössa som placeras på huvudet.

– Först  kontrollerar apparaten att den elektriska kontakten mellan elektrod och skalp är tillräcklig, berättar Mikael Eriksson och visar displayen.

– Här kan man se när den är klar att börja ge ström.

Behandlingen består sedan av svag ström som ges under 30 minuter. Under tiden kan patienten göra vad hen vill, till exempel läsa eller meditera. Standardbehandlingen består av 30 minuter fem dagar i veckan i tre veckors tid. Enstaka upprätthållande behandlingar ges efter det.

Apparaten, som säljs under namnet Sooma tDCS, är CE-märkt och har uppvisat goda kliniska resultat. En kontrollerad, dubbelblind och randomiserad studie publicerad i JAMA Psychiatry visade att 40 procent av patienterna tillfrisknade efter två veckors behandling och att effekten var likvärdig med den av läkemedelsbehandling med sertralin. En nyligen gjord metaanalys publicerad i British journal of Psychiatry konstaterade också att metoden har motsvarande effekt som läkemedel och magnetstimulering. Behandlingen kan också användas i kombination med läkemedelsbehandling.

I Sverige används tekniken fortfarande i liten utsträckning, men användningsgraden i Finland har ökat markant under det senaste året. Tekniken finns inte ännu med i de nationella riktlinjerna i varken Sverige eller Finland, vilket gör att patienter som vill ha behandlingen och får den ordinerad, får stå för kostnaderna själva.

– Men i Storbritannien är den upptagen i riktlinjerna från brittiska motsvarigheten till Socialstyrelsen (the National Institute for Health and Care Excellence), berättar Mikael Eriksson.

Produkten, som godkändes 2014, har redan testats av patienter i över 40 länder. Den utvärderas just nu i en multicenterstudie där bland annat två psykiatriska kliniker i Stockholm ingår. Mikael Eriksson och hans fem kollegor hoppas att den i framtiden kan komma att bli ett förstahandsval för behandling av depression. ECT, elektrokonvulsiv behandling, är fortfarande den mest effektiva behandlingen för svår depression, men den metoden har flera baksidor. Det är dyrt, patienten måste sövas och det finns biverkningar som till exempel minnesstörningar. Även läkemedelsbehandling är förknippat med många biverkningar. Behandlingen med Sooma tDCS har inte visat sig ha några biverkningar alls. Mikael Eriksson och hans kollegor provar därför tekniken på sig själva i sitt arbete hela tiden.

– Det här är det gladaste gänget i Health innovation village, säger Mikko Kauppinen, projektledare för campuset.