HPV-vaccin kan ges flexibelt

HPV-vacciner som ges utanför de rekommenderade tidsintervallen är fortfarande effektiva enligt en ny studie. Upptäckten kan både minska kostnaderna och göra vaccinerna mer tillgängliga i utvecklingsländer.

15 apr 2011, kl 12:31
0

Annons

Forskarna testade att vaccinera 903 flickor i Vietnam antingen inom det rekommenderade doseringsfönstret, med tre injektioner mellan noll till sex månader eller med längre tidsintervall som varierade från 9 till 24 månader (0-3 och 9 månader, 0-6 och12 månader eller 0-9 och 24 månader). Flickorna var i åldern 11-13 år.

Flickorna som
vaccinerades inom intervallen  0-9 månader och 0-12 månader utvecklade liknande antikroppskoncentration som  flickorna som vaccinerades inom det rekommenderade intervallet. Forskarna såg inte heller någon skillnad i biverkningar.
Genom de längre doseringsintervallen kunde läkarna vaccinera flickorna i samband med annan vård och de behövde inte kallas in för en separat vaccinering.

Forskarna menar
att den här möjligheten till flexiblare vaccinering, utan sämre resultat, gör vaccineringen både möjligare och mer kostnadseffektiv, speciellt i fattiga länder.
Livmoderhalscancer är framförallt en dödlig sjukdom just i utvecklingsländer, omkring 88 procent av dödsfallen sker där.