Annons

Hostmedicin kan ge ledtrådar om tamoxifendos

Att ge kvinnor med bröstcancer som behandlas med tamoxifen vanlig
hostmedicin kan visa hur väl de kommer att svara på behandlingen.

19 nov 2010, kl 11:56
0

Tamoxifen kan ges som behandling till kvinnor med hormonkänsliga bröstcancertumörer, påde som behandling och för att förebygga återfall. Kvinnor som får preparatet svarar väldigt olika på behandlingen och det kan variera mycket i vid vilken dos som behandlingen verkar. Det finns idag inget enkelt sätt att ta reda på om en kvinna kommer att tillgodogöra sig behandlingen väl eller inte.

Nu har forskare vid Erasmus Medical Center i Rotterdam sett att kroppen hanterar substansen dextrometorfan, som ingår i vissa hostdämpande medel, på liknande sätt som tamoxifen. De menar att det skulle kunna vara ett sätt att i förväg ta reda på hur känsliga olika kvinnor är. Dextrometorfan bryts ner på samma sätt som tamoxifen men är relativt harmlöst jämfört med tamoxifen och nivåerna är lättare att mäta.

I studien ingick 40 patienter som fick dextrometorfan två timmar innan de fick tabletter med tamoxifen. Genom ett blodprov såg forskarna hur substansen hade metaboliserats. Forskarna konstaterar att nivåerna i blodprovet väl stämde överens med hur kvinnorna svarade på tamoxifen. En av patienterna behandlades samtidigt med det antidepressiva medlet paroxetin som är känt att interagera med tamoxifen. Detta speglades också i nivåerna av dextrometorfanmetaboliterna.

Resultatet presenteras vid det pågående cancersymposiet, EORTC-NCI-AACR, i Berlin.