Hoppas på jämförande studier

Att jämföra medicinska behandlingar med varandra är det bästa sättet
att få sjukvård med bra kvalité och rimliga kostnader. Det menar
läkaren Harold Sox som lett arbetet med att ta fram en strategi för
jämförande forskning i USA. Nu är han i Sverige för att prata om varför
forskningen behövs.

20 jan 2010, kl 14:07
0

Annons

I slutet av 60-talet när Harold Sox arbetade som praktiserande läkare var han med om när den offentliga sjukvårdsförsäkringen Medicare infördes. Nu 40 år senare är han engagerad i landets sjukvårdspolitik på ett annat plan. Under förra året var han ordförande i den kommitté som ansvarat för prioriteringarna av president Obamas nya satsning på det som kallas jämförande forskning.

Den före detta chefredaktören för Annals of Internal Medicine berättar att satsningen på omkring 1,1 miljard dollar är den största hittills där olika medicinska behandlingar ska jämföras med varandra på ett kontrollerat sätt.
– Att bara jämföra en viss behandling med placebo är inte relevant för vare sig läkare eller patienter. För att kunna ta vettiga beslut inom sjukvården behöver behandlingar ställas emot varandra, säger han.

På Läkemedelsriksdagen, som hålls i Stockholm den 21 januari, kommer Harold Sox för att prata om sitt hjärteområde, ?comparative effectiveness research? eller CER. Enligt honom är det ett nytt sätt att betrakta medicinsk forskning som bygger på tre huvudsakliga delar.
– Först och främst ska man använda sig av en studiepopulation som är så lik det verkliga patientunderlaget som möjligt. Nummer två är att jämföra behandling A med B och det tredje att ta reda på vilken typ av behandling som lämpar sig för en viss patientgrupp. På så sätt kan medicinska behandlingar optimeras för varje patient. Att göra behandlingen personlig behöver inte bygga på genetiska tester utan kan lika gärna handla om kön, ålder eller livsstil.

Våren 2009 fick Harold Sox och hans kommitté uppdraget att ta fram en prioriteringslista över vilka forskningsområden som skulle ingå CER-satsningen. Budet från den amerikanska kongressen var att de skulle stämma av med alla intressegrupper och lämna listan efter fyra månader.

Med hjälp av en webbaserad enkät sållade de till slut fram en lista med 100 frågor.
– Vi fick respons från 1 700 personer, intresset var enormt. De frågor vi nu har är väldigt konkreta till exempel om man bör använda MR eller CT för en patient med en viss typ av bröstsmärtor eller vilket blodtrycksmedel man bör välja. Det är sådana handfasta råd läkare vill ha.

Även om Harold Sox säger att många länder har en både billigare och mer effektiv sjukvård än USA tror han att den nya statliga fokuserade satsningen på CER är unik. Att han nu blir inbjuden till olika kongresser i bland annat Europa ser han som ett tecken på det. Idag finns inga konkreta samarbeten med till exempel EU men det är något han gärna ser framöver. Eftersom han anser att statistiska analyser från olika register är ett bra verktyg för jämförande forskning, ser han möjligheter för olika länder att dela dessa.

 CER-programmet är en del av Obamas sjukvårdsreform och om det permanentas hänger på om det röstas igenom.
– Vi får se hur det går. Men jag är övertygad om att sådana studier behövs för att få en bra och effektiv sjukvård, säger Harold Sox.