Annons

Danskar öppnar för klagomål

Danmarks Apotekarförening har öppnat en nämnd dit missnöjda kunder kan vända sig med kritik mot apoteken.

20 jan 2010, kl 13:59
0

Annons

Kunder som är missnöjda med ett apoteks sortiment, information, brist på diskretion eller långa väntetider kan nu vända sig till en branschdriven nämnd med sina synpunkter.

Nämnden ska
vaka över att de danska apoteken lever upp till branschens etiska regler och kan vid upprepade fall utdöma böter. Nämnden ska också om man anser det lämpligt offentliggöra besluten.
Att vända sig till Apoteksnämnden är gratis.