Hopp för penicillin i kampen mot resistens

En upptäckt som visar hur resistens hos pneumokocker uppstår kan leda till utvecklingen av resistensinhibitorer som i sin tur kan göra penicillinet lika verksamt som förr igen. Nya läkemedel mot andra typer av bakterieinfektioner skulle också kunna bli resultatet.

12 mar 2008, kl 13:27
0

Annons

Pneumokocker orsakar lunginflammation, öroninflammation, bihåleinflammation och även hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Fem miljoner barn dör årligen världen över till följd av denna typ av bakterieinfektion.

Penicillin har använts som antibiotika i över 60 år och verkar genom att störa uppbyggnaden av polymeren peptidoglykan, som utgör en viktig del i bakteriens cellvägg. På senare tid har dock allt fler bakterier utvecklat resistens mot penicillin.

Forskarna bakom studien har undersökt enzymet MurM, som tillsätter aminosyrorna L-serin eller L-alanin till en viss del av peptidoglykanen, och funnit att dess aktivitet ligger bakom pneumokockernas resistens. I en resistent bakteriestam var tillägget av L-alanin vanligare än L-serin medan det i en penicillinkänslig stam var tvärtom ? med skilda peptidstrukturer som följd. Mekanismen verkar vara densamma även hos meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA).

Forskningsresultaten hoppas leda till utveckling av läkemedel som påverkar enzymet MurM och därmed förhindrar uppkomsten av resistens. En av forskarna, Adrian J. Lloyd, säger till BBC News att detta skulle kunna bli verklighet inom två till tre år.

Studien presenteras i Journal of Biological Chemistry.