Högre snittbetyg på apotekarstuderande i Göteborg än i Uppsala

Det krävs bättre betyg för att komma in på apotekar- och receptarieprogrammet i Göteborg än i Uppsala.

23 aug 2001, kl 14:02
0

UTBILDNING Vid höstens intagning behövdes det 4,70 i medelbetyg enligt det gamla betygssystemet för att komma in på apotekarprogrammet i Göteborg. I Uppsala räckte det med 4,50. Även förra hösten, då apotekarutbildningen startades i Göteborg, var intagningspoängen något högre där än i Uppsala; 4,64 jämfört med 4,44.

Vid höstens intagning till apotekarprogrammet konkurrerade 845 sökande om Göteborgs 60 platser. I Uppsala var det 977 som sökte till de 90 platserna. I Göteborg var det alltså 14 sökande på varje plats, i Uppsala 11.

? Skillnaden är så liten att man knappast kan dra några slutsatser om varför det är så, säger Stig Forneng, utredare vid Högskoleverket.

Ny utbildning lockar

? Men en kan vara att eftersom det är färre platser i Göteborg är det fler som konkurrerar om dem och därmed blir poängen något högre.

Anledningen till att Göteborg har fler sökande per plats än Uppsala beror troligen på att det är en ny utbildning i den här regionen, tror Stig Forneng.

? Det kan vara många i den delen av landet som nu ser en möjlighet att söka utbildningen.

Även till receptarieprogrammet krävs det ett något högre betyg för att komma in i Göteborg jämfört med Uppsala.