Annons

4 MINUTER MED…

Johan Kördel, forskningschef på Biovitrum, det nya svenska läkemedelsbolag som formellt bildades den 1 augusti. Biovitrum var tidigare en affärsdivision inom Pharmacia.

23 aug 2001, kl 14:03
0

Annons

Vilka är de största fördelarna med att vara ett självständigt företag?

? Beslutsfattandet är per definition en flaskhals i stora koncerner. Nu blir beslutsvägarna kortare, ledningens ansikten finns mitt i verksamheten. Vi får också möjlighet att själva ta vara på idéer utanför våra kärnområden fetma och diabetes.

? Det verkar också som om många externa aktörer hellre samarbetar med en mindre organisation, vi har mött flera reaktioner av typen ?nu kan vi börja samarbeta med er igen ?. Som ett Sverigebaserat företag är det också lättare att inta en mer aktiv roll i det lokala samhällslivet.

Hur stort blir Biovitrum? Kommer ni att göra omdisponeringar av personalsammansättningen?

? Idag är vi 900 anställda. Av dessa är 400 forskare, varav ungefär 250 arbetar med Drug Discovery och 150 med proteinbaserade läkemedel. Inom vissa delar kommer vi att växa, det gäller bland annat att utöka kompetensen inom det som brukar kallas Biopharmaceutical Discovery.

Vilka är era längst framskridna forskningsprojekt?

? I september inleder vi en placebokontrollerad, dubbelblind fas 2-studie i Sverige på en läkemedelskandidat med aptitnedsättande egenskaper, närmare bestämt en 5HT 2c-receptoragonist. Ett blodglukossänkande medel mot åldersdiabetes med en helt ny verkningsmekanism går in i fas 1-studier senare i år. Från Pharmaciatiden har vi dessutom kvar en rad lovande projekt i preklinisk fas med inriktning på övervikt och diabetes.