Annons

Astrazeneca fortsätter att satsa i Södertälje

Astrazenecas grundforskning i Södertälje har aldrig varit så omfattande som idag. Nu bygger man ett nytt forskningslaboratorium i sörmlandsmetropolen för 600 miljoner kronor.

23 aug 2001, kl 14:03
0

Till skillnad från Pharmacia, som idag i princip saknar egen forskning i Sverige efter en rad avyttringar på senare år, fortsätter Astrazeneca att investera i sin svenska forskning.

I juni fattade man beslut om att uppföra ett nytt forskningslaboratorium i Södertälje till en kostnad av 600 miljoner kronor.

Byggnaden på 22 000 kvadratmeter och sju våningar kommer att inhysa omkring 135 forskare med inriktning på läkemedel mot CNS-sjukdomar och smärta. Bygget har redan inletts och anläggningen beräknas stå färdig hösten 2003.

– Efter sammanslagningen av Arcus och smärtforskningen har vi helt enkelt inte haft utrymme för alla forskare. Idag är de omkring 300 forskare som arbetar med drug discovery inom dessa områden ganska utspridda, men i och med nybygget kan alla i princip samlas under ett tak, säger Christer Nordstedt, chef för Astrazenecas Drug Discovery i Södertälje.

Ambition att satsa

Satsningen visar tillsammans med den tidigare expansionen i Södertälje att det idag finns en tydlig ambition hos företaget att satsa på forskningen i Sverige.

– Vinden har verkligen vänt jämfört med tiden före sammanslagningen då många trodde att Astra var på väg bort från landet. Nu växer vi istället rejält i Sverige, säger Christer Nordstedt.

Astrazeneca har haft grundforskning i Södertälje sedan 1940-talet men den har aldrig varit så omfattande som idag.

– Med totalt 1600 anställda inom FoU är vi nu bara obetydligt mindre än Mölndal. Inom CNS- och smärtforskning är vi faktiskt en av de allra största forskningsenheterna i världen, säger Christer Nordstedt.

"Överraskning"

På lägre nivå verkar alla dock inte ha varit helt förberedda på beslutet.

– Visst är det här glädjande, men flera anställda här i Södertälje blev ganska överraskade av beslutet, säger en anställd på mellannivå inom koncernen till Läkemedelsvärlden.