Annons
Högdosvaccin till vissa äldre i vinter
Foto: iStock

Högdosvaccin till vissa äldre i vinter

Under influensavaccineringen i vinter kommer fyra regioner för första gången i Sverige att erbjuda vissa äldre ett så kallat högdosvaccin för 65+.

8 sep 2020, kl 14:00
0

Annons

Så kallat högdosvaccin mot influensa har länge använts till äldre i bland annat USA, Australien och Kanada. Men i Sverige har inget sådant vaccin tidigare varit tillgängligt. Nu har dock regionerna Stockholm, Gävleborg, Sörmland och Skåne beslutat köpa in doser av ett högdosvaccin mot influensa på licens.

Den produkt det handlar om är läkemedelsföretaget Sanofi Pasteurs högdosvaccin. Det kommer att importeras från USA till Sverige på licens från Läkemedelsverket. Samma vaccin blev i juni EU-godkänt för vaccinering av personer som är 65 år och äldre under namnet Efluelda. De USA-importerade doserna bär dock det amerikanska produktnamnet.

Högdosvaccin anpassat för äldre

Produkten är det hittills enda godkända fyravalenta (skyddar mot fyra virusstammar) högdosvaccinet mot influensa på marknaden. Högdosvacciner med skydd mot tre virusstammar har däremot funnits i flera år.

Syftet med högdosvacciner är att de ska ge äldre en bättre skyddseffekt än standardvacciner gör. För även om vaccinering med vanligt influensavaccin skyddar bra också i högre åldrar så är effekten något svagare än hos yngre. Och samtidigt har personer som är 65 år och äldre ökad risk att bli allvarligt sjuka om de får influensa. Därför är ett gott vaccinskydd extra viktigt för dem.

– Äldre svarar ofta sämre på vacciner än yngre personer. Det anses bero på att funktionen i vårt immunförsvar dämpas med åren. Immunförsvaret reagerar därför mindre kraftfullt på vaccinet när vi blir äldre och den immunitet som skapas blir inte lika stark, säger Johanna Rubin, medicinsk chef på Sanofi Pasteur.

Vaccinutvecklare har därför börjat ta fram nya vaccintyper som ska vara särskilt anpassade för äldre.

– Att utveckla vacciner som är differentierade för olika grupper är ett nytt tänk som kommer allt mer, säger Johanna Rubin.

Fyra gånger starkare dos

Det högdosvaccin mot influensa som nu kommer att användas i Sverige innehåller fyra gånger högre doser av antigen (de faktorer som ska få immunförsvaret att reagera och skapa immunitet) än standardvacciner. Detta för att åstadkomma ett starkare immunsvar hos äldre och bättre influensaskydd.

Flera forskningsstudier har visat att högdosvacciner ger äldre ett bättre influensaskydd. I en av de studier som ligger till grund för EU-godkännandet av Sanofi Pasteurs högdosvaccin minskade det bland annat sjukhusinläggningarna på grund av luftvägssjukdom jämfört med standardvaccinet.

Säkerheten har utvärderats i flera studier. Biverkningsprofilen liknar den för standardvaccin. De vanligaste biverkningarna av högdosvaccinet var smärta vid injektionsstället (cirka 41 procent), muskelvärk (cirka 23 procent), huvudvärk (cirka 14 procent) och sjukdomskänsla (cirka 13 procent).

– Det fyravalenta högdosvaccinet ger äldre ungefär 25 procent bättre skydd utan ökad frekvens av allvarliga biverkningar, uppger Johanna Rubin.

Sverige får 25 000 doser

Men det är långt ifrån alla äldre i Sverige som kommer att få tillgång till det starkare vaccinet under årets vaccinering som startar 3 november. De svenska regionerna har sedan i våras arbetat intensivt för att få tag i tillräckligt med influensavaccin för att täcka det väntade behovet i år. Det är ingen lätt uppgift eftersom det finns en stark efterfrågan på den europeiska marknaden.

– Det är ett högt tryck på marknaden i Europa. Vi var glada när vi kunde få hit 25 000 doser av högdosvaccinet från USA, säger Per Öhlén, chef för Sanofi Pasteur i norra Europa.

Produkten är dyrare än standardvaccin – enligt Per Öhlén på grund av högre produktionskostnader och bättre effekt. Men de fyra regionerna Stockholm, Gävleborg, Sörmland och Skåne tackade ändå ja när de fick erbjudandet att dela på de doser som fanns tillgängliga för Sverige.

– Alla förväntar sig ett stort vaccinationsbehov mot influensa kommande säsong. Vi gör vad vi kan för att öka tillgången på vaccin. Och inte minst pandemin har visat hur viktigt det är att verkligen skydda de i högre åldrar, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

– Allt detta bidrog till vårt beslut att köpa in högdosvaccinet.

Prioriterar särskilda boenden

De fyra regionerna är ännu inte klara med sin planering av vinterns vaccineringskampanj. Därför är det ännu inte helt klart överallt vilka äldre som kommer att få tillgång till just högdosvaccinet. Men i Region Stockholm kommer det att användas till äldre på särskilda boenden.

– Det är den målgrupp vi har tänkt fokusera det här vaccinet till. Det är en särskilt riskutsatt grupp och det finns skäl att utnyttja den tillgängliga mängden till dem, säger smittskyddsläkare Per Follin.

Kommer vaccineringen med högdosvaccin att utvärderas på något sätt inför påföljande säsonger?

– Det är för tidigt att svara på.