Annons
Hepatit C-läkemedel introducerades snabbt

Hepatit C-läkemedel introducerades snabbt

Uppföljningen av införandet av de nya, botande läkemedlen för hepatit C publiceras nu i en rapport.

5 sep 2017, kl 10:25
0

Under 2014 och 2015 introducerades de nya läkemedlen mot hepatit C som för första gången kunnat bota patienter med kronisk hepatitinfektion. Landstingens expertgrupp NT-rådet tog inför införandet tillsammans med kliniska experter fram behandlingsrekommendationer, med bland annat uppgifter om vilka patienter som bör behandlas med vilket läkemedel för bästa möjliga resultat.

I en uppföljning som nu publiceras framkommer att landstingen i hög grad har följt rekommendationerna.

– Ungefär 85 procent av behandlingarna har givits i enlighet med rekommendationerna, säger Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet, i ett pressmeddelande.

Mellan januari och september 2014 påbörjade 486 patienter behandling, majoriteten av dem tillhörde Stockholm-Gotlandsregionen. Till en början prioriterades av resursskäl de svårast sjuka patienterna. Under hela perioden som nu utvärderas har 3 447 patienter fått behandling. Bland dessa har utläkningsgraden kunnat bedömas hos 85 procent. Resultatet visar en utläkningsgrad på i genomsnitt 96 procent, vilket också motsvarar förväntningarna efter resultaten från de kliniska studierna.

Om det förekommit underbehandling, det vill säga om patienter som enligt rekommendationerna skulle behövt behandling har fått vänta eller inte fått någon behandling, har inte gått att säkert bedöma i rapporten. Några regionala skillnader i det hänseendet har därför inte heller kunnat bedömas.

Men även om rapporten visar en positiv bild av införandet av de nya läkemedlen, anser inte alla att allt fungerar prickfritt. I våras presenterade en tvärvetenskaplig expertgrupp ett konsensusdokument där de tar upp problem i vården av den berörda patientgruppen, nämligen narkotikamissbrukare. I en artikel i Läkemedelsvärlden.se pekade en av experterna, Fred Nyberg vid Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende på Uppsala universitet, bland annat på problemet att inte tillräckligt många personer som är smittade med hepatit C fångas upp och diagnostiseras.