Hårdvinklade resultat i forskningsartiklar

En granskning av randomiserade kontrollerade studier visar att resultaten ofta vinklas så att de förefaller mer
positiva än de är. Forskare väljer vilken information de lyfter fram
och får icke-signifikanta resultat att framstå som bra.

28 maj 2010, kl 11:32
0

Annons

Granskningen publicerades igår i JAMA av engelska och franska forskare. Av de 616 artiklar, publicerade 2006, som forskarna granskade rapporterade 72 artiklar icke-signifikanta resultat. I 40 procent av dessa artiklar hade forskarna skruvat resultaten i minst två delsektioner (till exempel i resultatdelen, i diskussionen eller i slutsatsen) av huvudtexten.

Forskarna kallar det för att resultaten presenterades med ?spin?. Det engelska ordet för att snurra eller spinna. Till ?spin? räknade forskarna att belysa att resultaten var positiva trots att de var icke-signifikanta för det primära utfallet, eller genom att avleda läsarens uppmärksamhet från det icke-signifikanta resultatet.