Annons

Grundlösa anklagelser i kritik mot läkemedelskommitté

Företaget Scand Pharm ifrågasatte i ett brev ett beslut av läkemedelskommittén i Gävleborg. ?Ett övertramp?, säger överläkare Stefan Back.

5 jul 2002, kl 05:10
0

När Landstinget Gävleborg samordnade rekommendationslistor från tre tidigare läkemedelskommittéer till en enda valdes Doxyferm som enda doxycyklinpreparat. Detta beslut upprörde Scand Pharm som säljer konkurrenten Doryx.
Företaget skickade ut ett brev som innehöll felaktigheter och okontrollerade citat till läkare i länet. Brev med liknande innehåll skickades också ut i andra delar av landet.
? Det är ett övertramp. Vi beslutar själva vilka läkemedel vi rekommenderar, säger Stefan Back, överläkare på medicinkliniken, Länssjukhuset i Gävle, och ordförande i läkemedelskommittén.
Brevet kan få dramatiska konsekvenser för företaget.
? Flera läkare har sagt spontant att de nu slutar använda läkemedel från Scand Pharm. Det är märkligt att företagsledningen låter ett sådant brev gå ut. Vi vill inte ha något att göra med ett företag som agerat så oseriöst, säger Stefan Back.
Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM, konstaterar att brevet är försåtligt vilseledande och antyder att Doryx rekommenderas av flertalet kommittéer. Endast åtta av 29 läkemedelskommittéer rekommenderar Doryx, medan 21 rekommenderar Doxyferm.


?Märkligt val?
I brevet skrev produktchefen Sven-Erik Dotzsky att det var märkligt att kommittén valde bort Doryx. Andra närliggande kommittéer hade nämligen i stället bytt ut Doxyferm mot Doryx på grund av att ?Doxyferm har en mycket dålig absorption hos patienter med hypo/achyli. Det är tveksamt om den ger klinisk effekt hos dessa?? (hypo/achyli, svag magsaftsbildning, leder till förhöjt pH i magsäcken.)
I brevet påstås att Uppsala län bedömde att serumkoncentrationer med Doxyferm hos patienter med förhöjt mag-pH inte är tillräckliga för klinisk effekt på Hemophilus influenzae.
Uttalandet tillskrivs Otto Cars, klinikchef vid infektionskliniken, Akademiska sjukhuset samt den lokala STRAMA-gruppen. Han fick först på omvägar reda på att han citerats i brevet.


?Häpnadsväckande?
? Häpnadsväckande! Påståendena är fullständigt gripna ur luften. Och företaget kontaktade aldrig mig innan brevet skickades ut, säger han.
Dessutom deltog han inte i den expertgrupp som utarbetade beslutet om doxycyklinpreparat i Uppsala län.
Sven Jakobson, anestesiläkare på Akademiska sjukhuset, är numera ordförande i Uppsala läns läkemedelskommitté.
? Doxyferm valdes bort på grund av misstanken att det resorberades sämre hos akyliker än Vibramycin och Doryx. Eftersom Doryx var billigare än Vibramycin valdes Doryx, säger Sven Jakobson.
? Men sedan har det förts fram farhågor att Doryx kan leda till frätskador om kapseln fastnar i matstrupen. Detta finns också med i bilden när vi nu tar ställning till hela rekommendationslistan, säger han.
IGM skriver att även om Doxyferm i en studie visat en nedsatt absorption hos patienter som behandlats med syrahämning så är det tveksamt vilken klinisk betydelse detta har.


Brev i hetsigt läge
Sven-Erik Dotzsky ångrar sitt brev.
? Det var alldeles för skarpt formulerat och min avsikt var inte att kritisera. Jag borde ha kontaktat Otto Cars innan jag skrev brevet. Jag har bett om ursäkt och har lärt mig en läxa. Jag kommer aldrig att göra om misstaget, säger han.
Brevet skrevs i ett ?hetsigt läge?. Både Gävleborg och Skåne samordnade lokala rekommendationslistor till en enda.
? Kommittéernas inflytande på förskrivningen ökar och man får mycket gratis om man hamnar på listan, säger Sven-Erik Dotzsky.