Annons

God hiv-förebyggande effekt av Truvada

En ny brittisk studie visar att förebyggande behandling med tenofovir-emtricitabine, Truvada, minskar risken för hiv-infektion hos homosexuella män med sexuellt riskbeteende.

10 sep 2015, kl 11:47
0

Studieresultaten presenterades i The Lancet den 9 september.

En öppen randomiserad studie har utförts vid 13 kliniker i Storbritannien. Deltagarna, 544 personer, rekryterades bland hiv-negativa homosexuella män som haft oskyddat sex de senaste 90 dagarna. 275 av männen fick påbörja daglig förebyggande behandling med Truvada omgående, medan övriga 269 fick vänta ett år.

Resultaten visar att endast tre personer av dem som fick börja behandlingen omgående smittades med hiv, medan 20 personer i gruppen som fick vänta infekterades.

Även tidigare, placebokontrollerade studier har visat på en förebyggande effekt av Truvada. Men det har då ifrågasatts om personerna skulle bli mindre försiktiga om de visste om att de fick medicinen. De brittiska forskarna hittade dock inga skillnader i andra sexuellt överförbara sjukdomar, vilket tyder på att det sexuella riskbeteendet inte ökade i gruppen som fick behandling.

Forskarna kunde inte se några allvarliga biverkningar av behandlingen, men 28 personer avbröt behandlingen på grund av illamående, huvudvärk eller ledsmärta.

I USA är Truvada godkänt som förebyggande läkemedel mot hiv i riskgrupper, men inte i Europa.

Hela studien finns att läsa här.