Nordiska ministerrådet på möte i Köpenhamn. Foto: Vita Thomsen/Norden.org, Creative Commons.

De samarbetar mot antibiotikaresistens

Nordiska länder intensifierar nu arbetet mot antibiotikaresistens. En strategigrupp tillsätts nu för att stärka samarbetet.

10 Sep 2015, kl 11:08
0

Hälso- och livsmedelsministrar i Norden har gått samman i en gemensam deklaration för att stärka samarbetet kring antibiotikaresistensen. Tanken är att samarbetet ska ge dem en gemensam röst utåt, som exempelvis i EU.

En strategigrupp kommer att tillsättas, vars uppgift är att främja utbyte av praxis och säkerställa en effektiv användning av de nordiska resurserna på resistensområdet.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och samtliga nordiska länder ingår i rådet.