Annons

Gamla substanser
får nytt liv

Ett läkemedel med positiva effekter på parodontit,
reumatoid artrit, osteoporos och cancer? Visst blir man misstänksam.

13 jun 2001, kl 13:24
0

Superläkemedlen är de välkända tetracyklinerna, substanser som visat sig vara mycket mer än antibiotika.

Redan för 20 år sedan konstaterade amerikanska forskare
att tetracyklin har förmåga att hämma det kollagennedbrytande enzymet kollagenas. Kollagenas produceras i stora mängder vid ett antal sjukdomar som bryter ner vävnad.

Kunskapen ledde till ett antal försök att skapa nya läkemedel mot bindvävsnedbrytande sjukdomar.

Ett av de inledande experimenten gick ut på att ge tetracyklin till råttor med experimentellt utlöst typ 1-diabetes. Målet var att undersöka om man genom att slå ut bakterier i munhålan också kunde minska den sjukligt höga kollagenasaktiviteten i tandköttet.

Reducerar enzymaktivitet
? Det visade sig att tetracyklin reducerade enzymaktiviteten både hos råttor med bakterier i munhålan och hos kontrollgruppen av bakteriefria råttor, säger Lorne Golub, State University of New York at Stony Brook, som ledde studien.

Detta var första gången som man kunde visa att tetracykliner hämmar aktiviteten hos kollagenas oberoende av läkemedlets antimikrobiella aktivitet.

Senare försök tyder på att det inte bara är tänderna som mår bättre hos diabetiker som behandlas. Medlet tycks också påverka blodkärlen positivt och minska risken för ateroskleros.
Det visade sig snart att tetracyklin in vitro hämmar kollagenas och liknande matrix metalloproteinaser, MMP:s, från akut och kroniskt inflammatoriska celler, cancerceller, tandköttsvävnad från människa och råtta och ledvävnad från människa och råtta med artrit.

? Vi studerade tio tetracyklinanaloger som modifierats kemiskt för att eliminera deras antibiotiska och antimikrobiella effekt.

? Nio av dem behöll sin MMP-hämmande effekt, säger Golub.

Det visade sig att läkemedlen hämmar MMP och vävnadsnedbrytning av flera olika skäl.

För det första kan tetracyklin binda till kalcium- och zinkjoner i MMP-molekyler. Dessa joner behövs för att MMP ska kunna fungera.

För det andra hejdas aktiveringen av de former som föregår enzymet, så kallade pro-MMP. Därigenom nedregleras också produktionen av MMP.

För det tredje skyddar tetracyklin också den kroppsegna proteashämmaren från MMP-attacker. Detta gör att läkemedlet indirekt hämmar serinproteaser och den vägen stoppar spjälkningen av protein.

? Kliniska studier på människa har nyligen visat en minskad nedbrytning av bindväv vid parodontit, vid sterila sår på hornhinna, vid reumatoid artrit och osteoartrit, vid aortaaneurism i buken och vid cancer, berättar Lorne Golub.

Första läkemedlet
Studiernas positiva resultat har lett till att FDA godkänt det första systemiska läkemedlet mot parodontit. Medlet, en subantimikrobiell doxycyklin, kallas Periostat och är mer potent som enzymhämmare än ursprungsmolekylen.

? Nu pågår kliniska försök i fas I på cancerpatienter som inte reagerar på traditionell terapi med en annan av de modifierade tetracyklinerna, säger Golub.

Mer än hälften av en grupp på 18 patienter med långt framskridet Kaposis sarkom har visat sig reagera bra på behandlingen. Hos en har tumörerna helt försvunnit. Effekten förefaller bero på att tetracyklin hämmar ett ämne som har betydelse för angiogenesen.

Eftersom tetracyklinerna modifierats så att de inte längre fungerar som antibiotika är risken för resistensutveckling obefintlig enligt forskarna.