Annons

Gamla läkemedel i nytt ljus

Med hjälp av en databas över interaktioner på molekylnivå kan forskare
ta reda på vilka biverkningar som nya läkemedel riskerar att ge. De kan
också underlätta jakten på nya preparat.

9 nov 2009, kl 18:08
0

Annons

Det är forskare vid University of California i San Fransisco som intresserat sig för att ta reda på om information om redan kända substanser skulle kunna bidar till att at reda på egenskaper hos liknande substanser. Deras teori var att om ett läkemedel som binder till vissa receptorer, celler eller molekyler ger upphov till vissa reaktioner så är det troligt att andra läkemedel med likande kemisk struktur ger upphov till liknande effekter.

Genom databaser och program sökte de efter likheter i den kemiska strukturen mellan 3665 läkemedelssubstanser och ligander. Sökningen visade på nära 4000 tidigare okända möjliga bindningsställen för läkemedlen.

Några av dessa menar forskarna kan förklara redan kända biverkningar av vissa läkemedel. Dataprogrammet förutsade att substansen domperidon också kan binda till en receptor som genom detta kan leda till hjärtarytmi, en känd biverkan av domperidon. En annan upptäckt de såg var att antihistaminet mebhydrolin kan blockera en receptor som är involverad i Alzheimers sjukdom.

Resultaten av studien är publicerad i Nature men det påpekas att det är långt mellan datakörningen och den mänskliga kroppen. Men det kan vara ett första steg för att hitta okända biverkningar eller att lotsa forskare rätt när de ska identifiera nya användningsområden för aktiva substanser.