Annons

Från en till 21

Av de som arbetar på apoteken är knappt hälften  receptarier, 8,5 procent är apotekare. De flesta läkemedelsansvariga, 58 procent, är också receptarier enligt statistik från Läkemedelsverket. I apoteksbranschens första årsrapport kan man också läsa sig till att apoteken i snitt har öppet 53,2 timmar under en normalvecka, att apotekstätheten nu är 8?300 invånare per apotek […]

2 maj 2011, kl 16:58
0

Av de som arbetar på apoteken är knappt hälften  receptarier, 8,5 procent är apotekare. De flesta läkemedelsansvariga, 58 procent, är också receptarier enligt statistik från Läkemedelsverket.

I apoteksbranschens första årsrapport kan man också läsa sig till att apoteken i snitt har öppet 53,2 timmar under en normalvecka, att apotekstätheten nu är 8?300 invånare per apotek mot tidigare ungefär 10?000 och att antalet kundbesök var ungefär 103 miljoner under förra året. Under monopoltiden beräknade Apoteket AB att man hade cirka 90 miljoner på ett år.
Det finns idag 21 aktörer, 13 av dem är medlemmar i Sveriges Apoteksförening. De som inte är med är framför allt enskilda entreprenörsdrivna apotek.