Annons

Är det bra med gentest på apoteken?

– Vissa lämpar sig bättre att säljas till allmänheten än andra. Många av de här DNA-testerna finns sedan tidigare att köpa över internet och jag är inte övertygad om att det alltid är så bra. Att testa sig för laktosintolerans är ett enkelt test som visar ja eller nej och resultatet blir inte så dramatiskt. […]

2 maj 2011, kl 17:01
0

– Vissa lämpar sig bättre att säljas till allmänheten än andra. Många av de här DNA-testerna finns sedan tidigare att köpa över internet och jag är inte övertygad om att det alltid är så bra. Att testa sig för laktosintolerans är ett enkelt test som visar ja eller nej och resultatet blir inte så dramatiskt. Men min uppfattning är att apoteken bör ta det varsamt när de lanserar DNA-tester eftersom resultaten dels kan vara svårtolkade och dels leda till en ökad oro hos den som testat sig.

Vad är det som kan vara svårt med resultaten?
– Det finns till exempel ett test som ska visa om du har anlag för vinterkräksjukan eller inte. Omkring 20 procent av befolkningen har en genvariant som gör att de mycket sällan blir sjuka av det virus som orsakar sjukdomen. Men det är inte svart eller vitt utan en person kan vara lite mottaglig och bli lite sjuk. Sen kan även den som inte själv blir sjuk föra smittan vidare till andra och viruset kan leva länge på händer och kläder till exempel. Risken är att man vaggas in i en falsk trygghet.
– Tittar man på de testerna som screenar för flera sjukdomar kan man få ett resultat som visar på en risk att drabbas av diabetes som ökat från 1,5 till 3 procent. Det är egentligen inte mycket men utan någon som kan förklara sammanhanget kan det leda till mycket onödig oro. Vid diabetes kan det vara ett tjugotal anlag som spelar in och testet kanske visar på förändring i en av dem. Jag tycker att tester om ärftliga sjukdomar eller faderskapstest till exempel ska göras inom sjukvården där kliniska genetiker och läkare finns som kan svara på frågor.

Men om folk får veta om sina risker så kan de ju ändra livsstil?
– Det är vad förespråkarna brukar säga men studier visar att folk i väldigt liten utsträckning ändrar sina beteenden även när de fått reda på sina riskprofiler.

Vad ska man tänka på om man som apotekspersonal säljer DNA-test?
– Man ska tänka på att det är en tjänst man säljer och inte en vara. Även om det är svenska företag som står bakom så skickas ofta testerna till laboratorier utomlands. Det är idag ingen myndighet som har samlat ansvar för att kontrollera de här testerna och om analysen görs utomlands faller det under det landets lagstiftning vad gäller till exempel sekretess.