Försök att rena urin från läkemedel

I flera landsting, bland annat Östergötland pågår en förstudie för att undersöka tekniker för att rena urinen från läkemedelsrester.

2 mar 2011, kl 13:41
0

Rester av läkemedel i urinen är ett problem av flera skäl. Dels bryts inte alla resterna ned av reningsverken eller av naturen, dels måste stora volymer rötslam brännas istället för att återanvändas som gödsel i jordbruket.
Utan läkemedelsrester skulle urinen vara utmärkt på åkrarna eftersom vätskan är mycket fosforrik.

För att finna ett
sätt att rena den från läkemedelsrester pågår nu förstudier på flera orter i landet för att hitta tekniker att rena urinen uppströms, det vill säga så nära källan som möjligt.
? Det handlar om två delar, dels laboratorietester med oxidationstekniker för att få fram resterna. De försöken gör vi på KTH och de har varit framgångsrika, säger Bengt Simonsson på företaget Teknikmarknad och projektledare.

Den andra
delen i förstudien handlar om att hitta systemintegrationslösningar. Det vill säga hur det ska se ut i fastigheten för att det ska vara möjligt att genomföra. Det handlar om till exempel urinsorterande toalettstolar, rördragning, mellanlagringstankar och oxidationsutrustning.
? Vi utför våra förstudier i vanliga fastigheter, men också med landsting som är intresserade av tekniken för att använda den i till exempel fastigheter som äldreboenden, där det används mycket läkemedel.
I Östergötland ingår en fastighet vid Universitetssjukhuset i Linköping.
? Nu är det en förstudie, men faller det väl ut kan det bli ett projekt, säger Karin Ramstedt, miljöstrateg vid landstinget i Östergötland.