Annons

Förbättrade kontroller minskar risken för HPV

En klar majoritet av de kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte deltagit i de rekommenderade kontrollerna eller varit äldre än 60 år.

2 mar 2011, kl 12:16
0

Med högre deltagande och inkludering av äldre kvinnor i programmet med cellprovskontroller skulle sjukligheten och dödligheten i cervixcancer minska. Det visar den avhandling som Lena Silferdal försvarar vid Umeå universitet.
Tack vare de regelbundna cellprovskontrollerna är cervixcancer idag en relativt ovanlig sjukdom i Sverige, men fortfarande drabbas cirka 450 kvinnor om året och 140 avlider. Alla mellan 23 och 50 erbjuds cellprovstagning vart tredje år, kvinnor mellan 50 och 60 vart femte år. Knappt 80 procent deltar.

I sin studie
visar Lena Silferdal att två tredjedelar av de som drabbas av livmoderhalscancer inte deltagit i kontrollerna enligt riktlinjerna eller är äldre än 60 år.
De kvinnor som deltagit i programmet men ändå drabbas, upptäcks oftast i ett tidigt skede av sjukdomen. En tredjedel av dem har vid tidigare provtagning visat avvikande cellprov.
Det menar doktoranden tyder på att handläggningsrutinerna av kvinnor med cellförändringar behöver förbättras.

Avhandlingen ingår
i en utvärdering av det svenska screeningprogrammet och omfattar alla fall av cervixcancer mellan 1999 och 2001 som jämförts med en kontrollgrupp av friska kvinnor.
Med hjälp av det svenska kvalitetsregistret har deltagandet i screening studerats, cellprovsresultaten och handläggningen efter ett avvikande prov.