Förslag om prismyndighet dröjer

Det dröjer innan regeringen får ett förslag om den framtida myndigheten för prissättning på läkemedel. Utredaren Sven-Olof Karlsson väntas presentera sina tankar tidigast i oktober.

20 jul 2002, kl 17:09
0

I slutet av förra året var regeringens ambition att redan i maj i år ha ett förslag om vilken myndighet som framöver ska sätta priser på läkemedel. Men tidsplanen höll inte och det dröjer innan vi vet hur de olika pusselbitarna i den framtida läkemedelsförsörjningen kommer att se ut och hur de kommer att passa in i varandra.
I dag förhandlar Riksförsäkringsverket med läkemedelsföretagen om vilka priser som ska gälla för de medel som omfattas av läkemedelssubventionen. I samband med att landstingen tar över kostnadsansvaret för dessa läkemedel ska detta förändras.
I början av året utsågs landstingsdirektören  i Jönköping, Sven-Olof Karlsson, till ordförande för den kommitté som ska utreda frågan. Uppdraget var att ge förslag om hur läkemedelspriserna i den öppna vården ska sättas. Upphandling av läkemedel till slutenvården berörs inte.
? En förutsättning är att prismyndigheten måste vara statlig. De beslut som fattas ska kunna överklagas, säger Sven-Olof Karlsson.
Även om besluten formellt tas av en statlig instans kommer landstingen väga mycket tungt i handläggningen. Det bekräftade Marianne Boivie, ansvarig för Landstingsförbundets läkemedelssprojekt, i förra numret av Läkemedelsvärlden. Där sade hon bland annat:
? Självklart är det vi som bör föra de reella förhandlingarna med läkemedelsindustrin 1998. Inte som i dag när vi kommer in och får ha synpunkter när allt är färdigförhandlat.


Myndighet en formalitet
Att det är en statlig myndighet som ska fastställa priset ser Marianne Boivie mest som en formalitet.
Sven-Olof Karlsson uttrycker sig lite mer försiktigt men instämmer i att landstingen måste få en ?stor tyngd? vid prissättningen.
När denna intervju gjordes i mitten av april hade han bara hunnit inleda sitt arbete.
? Vi befinner oss i sökstadiet. Vi träffar de olika parterna och lyssnar på det de säger han.
Prissättningsutredningen löper parallellt med den så kallade distributionsutredningen, där utredaren Lars Jeding bland annat tittar på apoteksmonopolet.
Sven-Olof Karlsson ser det inte som otroligt att de båda utredningarna blir klara samtidigt.
Att utredningen försenats medför att den planerade startpunkten 1 januari 1998 för den nya prissättningsmyndigheten skjuts framåt i tiden. Troligen är den i gång tidigast 1 juli 1998.