Annons

Älvsborg hamstrade mest

Den procentuella ökningen i försäljningen av kostnadsfria läkemedel i slutet av 1996 var störst i Älvsborg. Minsta ökningen visade Malmöhus län. Bland kvinnor var försäljningsökningen större än bland män.

20 jul 2002, kl 17:09
0

Annons

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat skillnader i utköp av läkemedel i samband med förändringarna av läkemedelsförmånen som trädde i kraft vid årsskiftet.
En slutsats är att man inte kan se om det skrevs ut fler recept under förra årets två sista månader. Dels kan de vanligaste datajournalsystemen inte lämna sådan statistik och dels registreras inte receptets datum hos Apoteksbolaget.
Totalt ökade försäljningsvärdet av läkemedel som förskrivits av läkare med 62 procent (1,4 miljarder kronor) under november och december 1996 jämfört med 1995.
Den största procentuella ökningen, 106 procent, stod de kostnadsfria läkemedlen för. Ökningen i värde var 483 miljoner kronor. Av ökningen för kostnadsfria läkemedel stod antiastmatiska för 366 miljoner kronor. Apoteken expedierade dubbelt så många poster av astmamedel i november och december 1996 jämfört med året innan. Efter årsskiftet hör inte längre astmamediciner till de kostnadsfria läkemedlen.
Även rabatterade läkemedel hamstrades i stor omfattning. I värde ökade försäljningen med 655 miljoner kronor, vilket motsvarar 56 procents ökning. Läkemedel som hamstrades i stor utsträckning var bland annat magsårsmedel, psykoanaleptika, analgetika, kalciumantagonister och ACE-hämmare.


Kvinnor hamstrade mest
Värdet på försäljningen av kostnadsfria läkemedel är större för män än för kvinnor. Men ökningen var i slutet av förra året större bland kvinnorna. Under november-december 1995 var männens kostnadsfria läkemedel 21 procent dyrare, förra året hade skillnaden krympt till 4 procent.
Värdet på försäljningen av läkemedel mot frikort är däremot lägre för männen, 35 procent lägre än för kvinnorna. När det gäller rabatterade läkemedel är skillnaden mindre. Männen ligger 21 procent lägre än kvinnorna.
Socialstyrelsen har också tittat på hur hamstringen såg ut i de olika länen. Man såg markanta skillnader.
När det gäller kostnadsfria läkemedel ökade försäljningsvärdet mest i Älvsborgs län, plus 165 procent. Därnäst kom Dalarna (+164 Procent), Jämtland (+163 procent) och Västerbotten (160 procent).
Minst var ökningen i Malmöhus län (+52 procent). Därnäst kom Göteborg-Bohuslän (+66 procent), Södermanland (+91 procent) och Gävleborg (+94 procent).
I förväg fanns det farhågor om att läkare skulle skriva ut mer läkemedel än vad som vore medicinskt befogat. Man undrade också om patienter riskerade bli utan sina mediciner på grund av hamstringen.
Socialstyrelsen har frågat de regionala tillsynsenheterna om det kommit in anmälningar om detta. Endast två anmälningar hade kommit in, ett ärende av vardera slaget.