Annons

Förslag om årlig höjning av högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet av läkemedel bör höjas varje år och taket för
sjukvårdsavgifterna vartannat år för att höjningen inte ska bli för
stor. Det föreslår regeringens utredare Bo Könberg.

16 jan 2012, kl 11:41
0

Annons

Vid årsskiftet höjdes högkostnadsskyddet för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200 kronor och från 900 kronor till 1 100 kronor för vårdbesök. Beloppen hade inte höjts sedan 1999. Men höjningen mötte kritik för att den var så hög. Därför gav regeringen Bo Könberg, landshövding i Sörmland, uppdrag att utreda hur nivåerna ska se ut och kunna justeras mer regelbundet i framtiden.

Bo Könberg föreslår att högkostnadsskyddet för läkemedel höjs varje år för att beloppet inte ska bli så stort. Taket för sjukvårdsbesök bör höjas vartannat år. Det skulle då innebära cirka 50 kronor per höjning.

Dessutom föreslår han på sikt ett gemensamt tak för läkemedel, sjukvårdsbesök och sjukresor. Det högkostnadsbeloppet skulle kunna vara ungefär 2 750 kronor, skriver Bo Könberg i en debattartikel i Dagens Nyheter.

I utredningen föreslås också att dygnsavgiften för sjukhusvård ska höjas från 80 till 100 kronor. Han vill inte dra några bestämda slutsatser om framtidens vård till större del behöver finansieras av avgifter.
?Helt avgörande för om framtidens kostnader kommer att öka kraftigt är om den förväntade fortsatta förlängningen av livslängden kommer att innebära att det är sjuka eller friska år som läggs till livet. Om det handlar om friska år ger ju den förlängda livslängden i sig inte några ökade kostnader.? skriver Bo Könberg i debattartikeln.