Annons

Forskare efterlyser jämförande data på förpackningar

Gör fler jämförande studier mellan läkemedel och låt de synas på
förpackningarna hur ett preparat står sig i förhållande till andra av
liknande sort. Den uppmaningen kommer från forskare vid
Stanforduniversitetet som menar att industrin gynnas för mycket av
dagens system

14 aug 2009, kl 11:44
0

Annons

De amerikanska forskarna som framför sina åsikter i en artikel i senaste numret av New England Journal of Medicine riktar en uppmaning till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

De vill att regelverket ändras så att fler studier görs där läkemedel inom samma terapiområde jämförs med varandra istället för placebo. Informationen ska sedan finnas på läkemedelsförpackningen så att läkare och användare lätt kan se resultatet.

I artikeln tar författarna upp problemen som uppstår när ett nytt läkemedel testas mot placebo istället för att undersöka hur effektivt det är jämfört med ett redan befintligt som samma sjukdom. De menar att många, både patienter och läkare, har uppfattningen att ett nytt läkemedel alltid är bättre än ett redan etablerat. Detta gör dem villiga att betala för nya dyrare produkter trots att det saknas bevis för att verkligen är bättre.
– Dagens system leder till ett informationsglapp som gynnar läkemedelsindustrin, säger Randall Stafford vid Stanford Prevention Center och en av författarna till artikeln.

Det vore mer effektivt och ekonomiskt att låta testa nya läkemedel mot liknande som redan finns, skriver de. Nya läkemedel är ofta dyrare än befintliga, särskilt om det finns generiska varianter av de äldre. Den informationen borde dessutom finnas på förpackningen eller i bipacksedeln så att användaren enkelt kan avgöra om de är villiga att prova ett nytt preparat.