Annons

Försiktiga framsteg för angiogenes vid cancer

Framgångarna med att behandla cancer med angiogenes har hittills varit små, men en ny studie bekräftar att metoden är verksam.

16 jun 2003, kl 13:27
0

Den teori som den amerikanske forskaren Judah Folkman länge hävdat är att cancer behöver ett fungerande nätverk av blodkärl för att överleva. Att stänga av processen som kallas angiogenes skulle hämma eller till och med utplåna tumörerna. 1998 gav Folkmans forskning stora rubriker när han meddelade att läkemedel som blockerade angiogenes botade cancer hos möss . Men att visa det på människa har varit svårt.
Vid cancerkongressen Asco i början av juni presenterades positiva resultat för Genentechs experimentläkemedel bevacuzimab (Avastatin). Läkemedlet botade inte cancern men förlängde överlevnaden. Behandlingen är en antikropp riktad mot vaskulär endoteltillväxtfaktor VEGF, en av mer än 20 ämnen som hjälper tumörers blodkärl att växa och överleva.
I studien, som gjordes av forskare vid universitetet i Duke, USA, ingick 925 patienter med tarmcancer som alla fick standardbehandling plus antingen bevacuzimab eller placebo. De som fick aktiv behandling överlevde i genomsnitt 20 månader jämfört med närmare 16 månader i kontrollgruppen. Resultaten var förvånande eftersom en tidigare studie med bevacuzimab inte fann någon effekt vid bröstcancer.
Minst sju läkemedel med samma princip har hittills misslyckats med att visa effekt, men mer än 60 andra medel befinner sig i kliniska studier, varav minst åtta som liksom bevacuzimab attackerar VEGF.n