Fördubblad användning av antidepressiva i USA

Amerikanernas förbrukning av antidepressiva läkemedel har fördubblats mellan 1996 och 2005. Under samma period har antalet besök hos psykiatrier minskat visar en stor nationell studie.

12 aug 2009, kl 11:38
0

Annons

Omkring tio procent av alla amerikaner behandlades med någon form av antidepressiva under 2005. Det motsvarar 27 miljoner människor en siffra som fördubblats på tio år.

Den framkom i en omfattande kartläggning av nästan 50 000 personer över 6 år i USA som fått antidepressiva förskrivet till sig minst en gång under ett kalenderår. I studien hat data samlats från 1996 och 2005 och resultatet publiceras i Archives of General Psychiatry.

Men bara hälften av dessa tar läkemedlen mot depression. Den andra halvan använder antidepressiva mot ryggsmärta, nervsmärta, sömnproblem eller andra tillstånd enligt studien. Men trots har antalet amerikaner som tar dem i syfte att bli av med depression ökat mycket. Samtidigt minskade antalet behandlingar hos psykiatrier från 31,5 procent till under 20 under tidsperioden.

Ökningen var ungefär lika stor i hela befolkningen med undantag från afro-amerikaner och latinamerikaner där bara 4-5 procent använde antidepressiva under den studerade perioden.
En av huvudförfattarna till studien, Mark Olfson vid Colombia University, misstänker att den ökade mängden reklam som vänder sig direkt till konsumenter är en del av förklaringen. Mellan 1996 och 2005 har summan som läkemedelsföretagen lagt på sådan ökat från 32 miljoner till 122 miljoner dollar.

Artikelförfattarna oroas över att så många läkare förskriver antidepressiva preparat utan att patienterna får någon samtalsterapi i anslutning till det. En förklaring till det kan vara att många amerikaner saknar sjukförsäkringar som täcker behandlingar som samtalsterapi. Studien slutade innan 2008 då en ny lag trädde ikraft som säger att arbetsgivare med fler än 50 anställda måste erbjuda dessa förmåner både för medicinsk och psykiatrisk vård.

Som antidepressiva räknades SSRI, andra nya antidepressiva
(venflaxin, duloxetin), tricykliska och andra nya antidepressiva. Som
ångestdämpande räknades bensodiazepin, kortverkande barbiturater,
zaleplon med flera.