Annons

Förbud mot direktreklam kan riskera patientsäkerheten

Den amerikanska kongressens budgetutskott varnar för att ett
föreslaget förbud mot direktreklam för läkemedel kan medföra risker för
patienterna. Bland annat kan det leda till att det tar längre tid innan
nya preparat når ut menar de.

1 jun 2011, kl 12:55
0

Flera amerikanska kongressledamöter, organisationer och institut har propagerat för att reklam som riktar sig direkt till konsumenterna bör förbjudas de två första åren ett läkemedel är godkänt. Kritikerna av reklamen menar att den lätt kan leda till bland annat överkonsumtion.

Men nu höjer CBO, US Congressional Budget Office, rösten och säger istället att begränsad reklam skulle medföra risker. Den främsta anledningen anser de vara att information om nya receptbelagda läkemedel skulle ha svårare att nå ut till behövande patienter. I en rapport från CBO pekas också på att om färre patienter prövar läkemedlet kommer det att ta längre tid att upptäcka eventuella biverkningar som inte kunnat ses i kliniska studier. En annan risk skulle kunna vara att företagen, om information om nya läkemedel inte når ut till patienterna, kommer behöva höja priserna på dem.

Men rapporten tar också upp de risker som finns med direktreklam, som risker med överanvändning eftersom företagen ofta satsar stora pengar på att marknadsföra nya produkter. Det i sin tur kan leda till att preparaten används av många utan att alla risker med det hunnit upptäckas.  Sheila Campbell från CBO, som är en av rapportförfattarna, säger också i en kommentar att ett förbud mot direktreklam de första åren efter godkännandet troligen medför att företaget riktar in sig på förskrivarna. På så sätt kan informationen indirekt nå patienterna.