Förbjudet att sälja kolloidalt silver
Foto: Istockphoto

Förbjudet att sälja kolloidalt silver

Att påstå att kolloidalt silver har läkemedelseffekt ledde till ett direkt försäljningsförbud från Läkemedelsverket.

9 jun 2015, kl 10:31
13

Företaget Ion Silver AB måste omgående sluta sälja sin produkt Ionosil Kolloidalt Silver med påståenden om att det har effekt mot olika hälsotillstånd efter ett beslut från Läkemedelsverket.

Anledningen är att bolaget påstått att produkten, och kolloidalt silver i sig, skulle ha effekt mot sjukdomar som cancer, malaria, reumatism, bältros, kol, twar, borrelia, ms, ebola, psoriasis, kräksjuka och reumatisk värk med mera.

Med sådana påståenden klassas preparatet som ett läkemedel och måste i så fall genomgå en utredning om effekt och säkerhet, vilket saknas.

Försäljningsförbudet är förenat med vite och bolaget måste omgående sluta att marknadsföra produkten med ogrundade påståenden om att medlet på något sätt är effektivt mot sjukdomar.

Läkemedelsverket anser att produkten i dagsläget kan få patienter att försöka vårda sig själva med Ionosol när de istället borde uppsöka sjukvård för en korrekt behandling.

13 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Spännande att ni har fått ett svar på denna artikel där de påstås flera felaktigheter. Rent av lögner då Anders Sultan aldrig påstått de ni säger som marknadsföring. Han har länkat till forskning på ämnet och debatterat de i sin grupp på Facebook där han själv är privatperson och då talar under yttrandefrihet, alltså har han aldrig marknadsfört detta i företagets namn. Sen är Läkemedelsverket ingen Guds eller rikets makt, därmed kan detta beslut självklart överklagas och jobbet med de har redan påbörjats. Här är svar på förtal som detta borde hamna under. Man kan inte ljuga ihop hur mycket som helst utan att ha bra fakta till grund. http://newsvoice.se/2015/06/09/jonas-sandstedt-lakemedelsvarlden-sprider-felaktiga-rykten-om-forsaljningsforbud-av-kolloidalt-silver/

 2. Daniel, Anders och Mikael kan ju ta och konsultera konsumentlagstiftningen vad gäller marknadsföring… Som vd kan man inte friskriva sig från vad man skriver på nätet om sina produkter, även om det per se sker som privatperson eller sk patientberättelser…

 3. Var skriver han om sina produkter? Han skriver om silver produkter i allmänhet som har flera hundra om inte tusen återförsäljare i landet. Alla får öppet göra reklam för sina produkter i den gruppen och inget som innehåller reklam har jag sett plockas bort. Därmed en diskussionsgrupp för silver i allmänhet inte admin i gruppens produkter.

  Han skriver öppet om silver, de ligger inte mig veterligen en ända länk till hans produkter i samband med den information som diskuteras i FB gruppen. Är de marknadsföring och han inte har någon rätt att uttrycka sig genom sin personliga yttrandefrihet? Ska en admin i en grupp som denna vara den ända som i så fall inte får göra reklam, för att han startade gruppen.

  Då borde anmälan gå mot alla som gjort reklam överhuvudtaget och mot alla som någonsin skrivit något positivt om sina egna produkter både där och öppet på internet där folk som söker i tex google får fram flera, andra forum som Flashback som har mängder med fall, de borde därmed stoppa en uppsjö försäljare i så fall och inte en enskild. Men får man inte diskutera effekter av ett preparat i en sluten FB grupp. En öppen kan jag förstå där reklamen kan spridas, men en sluten.

  Han delar vad andra som skrivit om hur de har upplevt hälsoeffekter, inte av hans produkter utan av Silver, ännu en gång i allmänhet, Anders Sultan har mig veterligen inte haft tex cancer eller ebola och skrivit att de fungerar mot de personligen, därmed är de en lögn eller förtal ifrån läkemedelsverkets sida att han marknadsfört detta om sina produkter, han har möjligtvis delat andras historier som han fått godkänt att göra ifrån personerna i fråga. Allt som delas är historier som andra upplevt, är de olagligt att dela de som andra anser vara fakta om en produkt, livserfarenheter?

  Då silver funnits i över ett århundrade och jag varit med i gruppen i över 6 månader dock aldrig ens testat personligen, men jag är intresserad av gruppens inlägg och människors allmänna hälsa. Då undrar jag varför detta inte om de nu vore olagligt åtgärdats tidigare, är de gruppens storlek som ska spela roll när Läkemedelsverket går ut i skrämselsyfte?

  Ska bli spännande att följa detta då de inte är första gången de händer så är de kanske dags att uppmärksamma detta på riktigt i de riktigt stora forumen för att inte låta de lägga locket på som sist, denna gång.

  Yttrandefrihetsförordningen är en av våra 4 grundpelare i vårt rättssystem, visar de sig att man inte har rätt att yttra sig angående tex silver i allmänhet och att någon lägger energin och resurserna att jaga sakfel i en sluten Facebook grupp som människor frivilligt går med i så är detta väldigt allvarligt.

  En frivillig grupp att gå i eller ur utan bindningstid eller krångel, en grupp styrd av yttrandefrihet där alla har rätt till en åsikt, till och med Admin i gruppen. Lägger Läkemedelsverket ner den energin med våra skattemedel så är de definitivt ett enormt problem som måste uppmärksammas till allmänheten. De är som sagt inte första gången och därmed har stora pengar lagts på att utreda något som inte är olagligt.

  Ska man förbjuda en produkt som är öppet godkänd att sälja inom EU så borde man först gå via den myndighet som står högre än Läkemedelsverket, EU domstolen och i så fall förbjuda produkten helt, attackera enskilda företagare är inte ok som görs i detta läge.

  Silvernitrat har varit godkänt i 21 läkemedel genom FASS ifrån förr här i Sverige, men man har idag inte klarhet i hälsoeffekterna? De finns mängder med vetenskapliga studier som visat effekterna på flera områden och vi har ändå inte en ända produkt av de i dagens utbud, var är informationen som säger tvärtom, var är den studie som visar att de här inte fungerar som läkemedel.

  Varför har man då många av de andra godkända läkemedlen med silvernitrater som fanns för uppåt 50-70 år sedan inte utrett detta närmare tills idag. Ska man behöva göra om detta från början och bekosta detta så borde man kunna rättfärdiga de genom att visa upp en medborgare som skadats på ett ända sätt av detta.

  Ska man utreda något så utred hur alla läkemedelstillverkare bl.a. Pharmacia, fick sälja silverpreparat som läkemedel, vissa fram till slutet av 80 talet när man inte någonsin får ta patent på en naturprodukt. Röda Korset fick sin Maltos Cannabis stoppad som patent medicin redan precis i början av 1900 talet. Man borde kunna kräva ersättning för de årtionden som silver sålts av läkemedelsbolag som då inte egentligen fick använda de som sina produkter, en för naturlig naturprodukt som inte fick eller får inneha patent, ändå fanns som sagt en ganska stor mängd med produkter på marknaden i årtionden i Sverige.

  Hoppas verkligen att detta är en orosanmälan eller anmälan av en medborgare och inte ett påhitt av anställda på Läkemedelsverket eller läkemedelsbolag, kan man nu för tiden ta betalt för att sitta, infiltrera och övervaka grupper för att se om något olämpligt skrivs i en sluten grupp på Facebook så borde man skämmas.

 4. Massmedia återger felaktigt Läkemedelsverkets beslut.

  Den 9 juni fattade Läkemedelsverket ett beslut om Ion Silver AB och företagets sätt att marknadsföra kolloidalt silver i produkten Ionosil. Läkemedelsverkets beslut påverkar på inget sätt tillverkningen eller försäljningen av Ionosil, kolloidalt silver.

  Läkemedelsverkets beslut baseras på verkets samlade bedömning, har Läkemedelsverkets talesman sagt. Om en myndighet gör en bedömning så utgör det i sig godtycke och godtycke utgör ett brott emot grundlagens regeringsform. Läkemedelsverkets beslut strider emot grundlagen och är således olagligt. Läkemedelsverkets beslut baseras inte alls på hur Ion Silver AB har agerat utan på hur Läkemedelsverket anser att Ion Silver AB skulle ha agerat.

  Verket har i sitt beslut inte pekat på någon enda faktisk omständighet i marknadsföring som företaget Ion Silver AB skulle stå för och således saknar Läkemedelsverkets beslut saklig grund. Det finns inga marknadsföringsmässiga insatser från Ion Silver AB som har specificerats i Läkemedelsverkets beslut. En myndighet är skyldig att på ett klart och otvetydigt sätt motivera sitt beslut utifrån faktiska omständigheter ? alltså, utifrån enskilda bevis.

  Det finns inga anklagelsepunkter som överhuvudtaget är specificerade i Läkemedelsverkets beslut, ett beslut som även baseras på hypotetiska antaganden, något som även det strider emot den högsta formen av svensk lagstiftning, nämligen vägledande domar i svenska överrätter (domstolar). Insinuationer och åsikter kan inte beaktas som rättslig grund.

  Läkemedelsverket ?anser? att privatpersoner som arbetar på eller sitter i styrelsen för Ion Silver AB inte har rätt till privatliv och ej heller skulle ha rätt till någon yttrandefrihet i enlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Läkemedelsverket ?anser? att företagets VD, Anders Sultan med flera i företaget, inte får yttra sig privat om Ionosil, kolloidalt silver och dess hälsobefrämjande effekter. Läkemedelsverket verkar således för censur av privatpersoners yttranden och ett totalt inskränkande av den mänskliga rättigheten att få yttra vad man vill och förmedla/vidarebefordra sådant som man har fått ta del av via andra individer.

  I massmedia har det sedan den 9 juni skrivits en hel del om Läkemedelsverkets beslut. Olyckligtvis så felciteras Läkemedelsverkets besluts innebörd. Ionosil är inte stoppat och produktionen av Ionosil (kolloidalt silver) kommer att fortsätta som vanligt och medlet kommer att säljas och marknadsföras som vanligt ? som ett vattendesinfektionsmedel som är ägnat att användas för att neutralisera bakterier, virus, svamp och parasiter.

  All den vetenskapliga forskning som finns publicerad om kolloidalt silvers övriga effekter, såväl utanför som inuti kroppen och alla de tusentals användarberättelser som visar på kolloidalt silvers effekter, visar att svensk, nationell läkemedelslagstiftning, om att det i marknadsföring skulle vara förbjudet att påtala specifika hälsoeffekter på diverse sjukdomar, är vansinnig och olaglig sett ur ett internationellt perspektiv inom Europa. Det stöds av att Europadomstolen för skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (ECHR) i domstolsmål har fastställt att yttrandefriheten går före nationell lagstiftning och att det till och med är tillåtet att annonsera (marknadsföra) utifrån publicerad forskning i erkänd, internationell litteratur.

  Således skulle Ion Silver AB, med stöd av Europarätten, kunna marknadsföra Ionosil med hälsopåståenden baserade på publicerade vetenskapliga studier. Nu gör Ion Silver AB inte det och har inga planer på att göra det men företaget vill understryka att denna möjlighet finns och är lagfäst på europanivå.

  Att Läkemedelsverket försöker att inskränka yttrandefriheten för ensklida personer, är i sig alarmerande. Ion Silver AB kommer aldrig att agera för att någon individs yttrandefrihet inskränks ? tvärtom!

  Läkemedelsverkets beslut kommer inom kort att överklagas och drivas som en förvaltningsdomstolsprocess, vilken ytterst baseras på ECHR

  Lite mer läsbart kring detta:

  Canal Second Opinion skriver om hur media misstolkar beslutet:

  http://2op.se/2015/06/09/lakemedelsverket-det-ar-inte-forbjudet-att-salja-kolloidalt-silver/

  Newsvoice likaså:

  http://newsvoice.se/2015/06/09/jonas-sandstedt-lakemedelsvarlden-sprider-felaktiga-rykten-om-forsaljningsforbud-av-kolloidalt-silver/

 5. Att kolloidalt silver fungerar även på insidan av kroppen är ställt utom varje tvivel. Att journalister har lurats att tro annat, får skyllas på dålig research och en övertro på de uppenbart okunniga ?experter? man har förlitat sig på.

  Här följer ett exempel på dessa produkter.

  Electrargol. Kolloidalt silver, elektrokolloidalt bundet till äggvita (albumin). Fransk produkt.

  Användningsområden: Pneumonier, pleuresies purulentes, infektiös endokardit.

  http://www.ub.edu/pharmakoteka/node/27554

  Att Electrargol hade fina resultat på bland annat smittkoppor och pest bevisas genom följande kopior från The British Medical Journal.

  Electrargol in small-pox:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2346247/?page=1

  Electrargol in small-pox and plague:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2301194/?page=1

  Både smittkoppor och pest behandlades internt, inuti kroppen, och är bevis för att kolloidalt silver fungerar även på problem som uppstår inuti kroppen och inte bara utanpå den.

  En fransk handbok för läkare rörande kolloidalt silver, publicerad av Laboratoires Clin., tillverkaren av Electrargol, finns att läsa nedan.

  De sjukdomsindikationer som man använde produkten framgångsrikt på, inbegrep bland annat:

  Pneumonie (Lunginflammation)
  Influensa (Grippe)
  En ansamling av var i lungan. (Pleuresie Purulent)
  Tonsillit (Angines)
  Reumatism
  Hjärtmuskelinflammation (Cardiopati)
  Hjärnhinneinflammation (Meningit)
  Rosfeber, erysipelas (Erysipele)
  Tyfusfeber (Fievre Typhoid)
  Scharlakanfeber (Fievre Scarlatine)
  Smittkoppor (Variole)
  Tetanus, stelkramp (Tetanos)
  Barnsäng, Puerperal feber (Fièvre Puerpèrale)
  Bukhinneinflammation (Pèritonites)
  Postoperativa infektioner
  Bröstabcess (Abcés du sein)
  Urologi
  Gynekologi
  Otologi (Öronsjukdomar).

  Boken är full med behandlingsråd och exempel och visar hur man använde kolloidalt silver inom läkarkåren på den tiden.

  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5686529q/f2.image.hl.r=electrargol.langFR

 6. Anders Sultan och Ion Silver kanske ska titta på EU-domstolens dom angående antroposofiska medel… Läkemedel definieras av de två portalparagraferna i läkemedelslagen (identiska med motsvarande formuleringar i läkemedelsdirektivet) – om dessa uppfylls får produkten inte säljas utan att först ha erhållit försäljningstillstånd av Läkemedelsverket oavsett yttrandefriheten.

 7. Beklämmande att den här artikeln om ren humbug verkar vara det som engagerar flest. Tänk bara vad vi kan göra med kolloidalt guld…

 8. Spännande att de räknas som antroposofiska medel när FASS och Läkemedelsverket har haft 21 olika preparat i den svenska handeln som klassades som godkända läkemedel innehållande just silver. De såldes däremot totalt olagligt som företags egna produkter, något ett naturläkemedel enligt patentlagen inte får gå under om de är för naturligt. Skadestånd och ifrån bl.a. Pharmacia vore på sin plats för den tid de tjänade pengar på ett preparat som marknadsfördes falsk i deras namn, som deras produkt.

  Att Silver inte fungerar är ju löjligt, när till och med Läkemedelsverket själva går ut och erkänner att de fungerar mot vissa områden som tex virus. Varför har de inte utrett detta själva de sista årtionden, silver har ju funnits med oss i över ett sekel.

  Jag trodde Läkemedelsverket var där för medborgarnas säkerhet och inte för läkemedelsbolags hjälp att försöka skrämma bort aktörer som levererar en produkt som har flera hundra år på nacken, utan bekräftade skadeverkningar. Varför ska tex Anders Sultan lägga pengar på en dyr process för att ta reda på effekterna när de är läkemedelsverkets jobb för vår hälsa att göra de.

  Kan inte Läkemedelsverket presentera en fullgod studie på att de är på något sätt skadligt så borde de be en egen företagare som denna om ursäkt och istället undersöka silver själva nog för att i så fall grunda ett förbud på eller gå ut med skadeverkningar eller hjälp mot skadeverkningar öppet till allmänheten.

  Vi har några tiotusentals i Sverige som använder detta så en försöksgrupp finns ju redan på plats, varför inte nyttja den och lägga energin där istället för här. Man stoppar ingenting via de här, därmed skulle jag se de som ett jobb för en annan myndighet om han nu påståtts göra falsk marknadsföring.

  En stor sandlåda att bråka i när detta skulle kunna hjälpa hundratusentals svenskar till en bättre hälsa. Sen undvek gång på gång personen som blev intervjuad ifrån Läkemedelsverket att nämna Facebook, hemsidan, sociala medier, osv användes upprepade gånger, men inte den faktiska grunden till att man tar detta steget. Man infiltrerade en Facebook grupp, letade sakfel i fakta och har så gjort i månader för att komma hit. Eller de kanske vore ett lagbrott att ens slunkit in i den slutna gruppen med detta syfte ifrån början.

  Kan inte Anders Sultan uttala sig som privatperson som föreligger så borde inte Läkemedelsverket få använda sig av privatpersoner som infiltratörer i detta syfte då de har ett eget FB konto som de kunde ansökt om medlemskap via, men de är inte medlemmar i denna grupp via de. Därmed obekvämt att de får som privatpersoner eller via andra utan att i så fall blanda in polisen få dessa tillstånd för att gå in i låsta grupper för lyssna utan att meddela ansvarig Admin i gruppen och medlemmarna.

  Ytterst obekvämt och väldigt integritetskränkande mot medlemmar som i de här fallet öppnar sig för likasinnade i en grupp med användare av något som inte är klassat som olagligt att inta i sin kropp, silver är ingen olaglig substans, de är därmed inte förbjudet att öppet ha en dialog om dess påverkan på kroppen. Ett hot som gör att folk är tvungna att ständigt självcensurera sina inlägg och därmed inskränker de överliggande hotet att någon som inte borde kan läsa vad jag skriver. Därmed inskränker detta på den personliga yttrandefriheten för över 25.000 medlemmar.

  Är syftet att lägga locket på yttrandefriheten i de här landet och skrämma folk ifrån att uttala sig om något de själva anser och vet fungerar på deras kroppar så måste detta anses som ytterst allvarligt.

 9. Daniel missar som vanligt poängen… Visst får du stoppa i dig i princip vad som helst och yttrandefriheten är stor – vad du inte får göra däremot är att marknadsföra läkemedel som inte har försäljningstillstånd. Du vet var du kan läsa läkemedelsdefinitionen.
  För att erhålla försäljningstillstånd ska producenten visa att produkten är lämplig genom en positiv risk-nytta balans (om vi inte talar om homeopatika eller traditionella växtbaserade läkemedel) för den valda indikationen. LV gör inte studier för att inför godkännande avgöra denna risk-nytta kvot, det är upp till försäljaren att lämna in dessa. Om det nu inte är något problem att genomföra en sådan studie kanske Daniel kan hjälpa Anders Sultan och IonSilver att ordna nödvändiga tillstånd, följa de uppsatta reglerna och genomföra dem. Så gör man om man är seriös i läkemedelsbranschen – man startar inte facebook-grupper i marknadsföringssyfte…