Fem frågor till Jan Liliemark, ordförande i MTP-rådet
”Lång startsträcka men har ändå fungerat bra”
Jan Liliemark

”Lång startsträcka men har ändå fungerat bra”

Ordföranden Jan Liliemark berättar om det första året för rådet som ska ge rekommendationer om medicinteknik.

11 dec 2020, kl 08:47
0

Annons

I januari 2020 startade MTP-rådet, regionernas råd för gemensamt införande av medicintekniska produkter. Förebilden var regionernas samverkan på läkemedelsområdet, NT-rådet, som ger rekommendationer om införande av läkemedel. Läkemedelsvärlden har pratat med Jan Liliemark, ordförande för det nyinrättade MTP-rådet.

Hur har det första året varit?

– Coronapandemin har förstås påverkat arbetet och gjort det svårare då det är en ny arbetsgrupp där alla inte känner varandra sedan tidigare. Det har varit en lång startsträcka, men har fungerat bra. Vi har ett tätt samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som har ett uppdrag att ta fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag för medicinteknik och hoppas också på ett bra samarbete med regionala HTA-organ.

Har ordförandejobbet varit svårt?

– Både ja och nej. Det har varit en utmaning att hitta arbetsformerna och i praktiken verka fram hur vi ska jobba inom rådet och tillsammans med beredningsgruppen. Mycket tid har gått till att bilda nätverk och ha möten med olika intressenter. Det är också en utmaning att bygga upp regionala kommunikationskanaler och det behövs en särskild kommunikationsplan för varje enskild rekommendation.

Vad har ni gjort under året?

– Vi har uppdaterat en del tidigare NT-rådsrekommendationer gällande bland annat en insulinpump och glukosmätare för diabetes. Vi har också tagit över ett ärende från NT-rådet gällande en lungfunktionsmätare vid astma. Där fanns det vissa juridiska problem som vi tvungna att utreda.

– Under året publicerade vi också den första egna rekommendationen som gällde ett tyngdtäcke. Vi rekommenderade regionerna att avstå från att förskriva tyngdtäcken inom den offentligt finansierade vården. Det var ett stort ärende som berörde många.

Vad finns det för svårigheter när ni gör rekommendationer?

– Till skillnad från läkemedel så har medicintekniska produkter en kortare livscykel. De förändras också mer än läkemedel och utvecklas kontinuerligt vilket gör att en bedömning är färskvara. Vi har inte behövt förhålla oss till den problematiken än, men det är något som kommer framöver.

– Det andra stora problemet är att det inte ställs samma höga krav på vetenskaplig dokumentation för medicintekniska produkter som på läkemedel. Det krävs en CE-märkning som betyder att produkten är säker för den avsedda användningen, men det behöver inte gå igenom en sådan godkännandeprocess som ett läkemedel. Det kommer ett nytt regelverk nästa år som vi hoppas ska underlätta att kunna bedöma patientnyttan.

Vad har ni på gång nu?

– Det jag ser framför mig nu är att flödet av ärenden ska komma igång på allvar. Det första året har varit en uppbyggnadsfas och nu hoppas jag att vi kan få mer kontinuitet i arbetet. Vi har flera ärenden som vi har skickat till TLV för bedömning som jag hoppas nu ska komma tillbaka till oss så att vi kan arbeta vidare med dem. Det är rimligt att på sikt göra cirka 10-15 rekommendationer per år.