Dålig effekt hos 50+ försenar covid-19-vaccin

Dålig effekt hos 50+ försenar covid-19-vaccin

Det covid-19-vaccin som utvecklas av Sanofi och Glaxosmithkline kräver ytterligare utveckling.

11 dec 2020, kl 10:26
0

Annons

Läkemedelsföretagen Sanofi och Glaxosmithkline meddelade på fredagen en försening för det covid-19-vaccin de utvecklar tillsammans. Orsaken är att interimsresultat från fas I/II-studien visar att vaccinkandidaten ger ett alltför dåligt immunsvar hos personer som är äldre än 49 år.

Därför kommer bolagen att fortsätta utveckla vaccinkandidaten och förändra koncentrationen av det antigen som ska starta kroppens immunsvar. De planerar också en ny klinisk fas II-studie för att utvärdera dessa förändringar. Där ska vaccinkandidaten även kunna jämföras med ett då godkänt covid-19-vaccin.

Proteinbaserat covid-19-vaccin

Förseningen gör att bolagen nu räknar med att ha sitt covid-19-vaccin klart först under det sista kvartalet nästa år. Detta är ett bakslag för många länder som skrivit förköpsavtal om detta vaccin och planerat för leveranser under första hälften av 2021. Detta gäller bland annat EU eftersom vaccinet från Sanofi/Glaxosmithkline är ett av de sex vacciner som EU-kommissionen förhandlat fram avtal om.

Sverige är dock för närvarande inte direkt berört eftersom vi åtminstone inte ännu anslutit oss till just detta EU-avtal utan enbart till de fem övriga.

Sanofis och Glaxosmitklines proteinbaserade vaccinkandidat bygger på mer konventionell vaccinteknologi än de kandidater från Pfizer/Biontech och Moderna som nu ligger närmast ett EU-godkännande. I den randomiserade, dubbelblinda fas I/II-studien deltog 440 friska frivilliga personer i USA. Efter två doser fick vaccinerade i åldrarna 18-49 år ett immunsvar som var jämförbart med det hos personer som tillfrisknat från covid-19, rapporterar bolagen. Svaret hos personer i åldrarna 50 år och uppåt var däremot otillfredsställande.

Bolagen besvikna men fortsätter

Företrädare för både Sanofi och Glaxosmithkline sade att de är besvikna över resultatet eftersom det leder till en försening. Men framhöll samtidigt att de fortfarande tror på sin vaccinkandidat. Detta bland annat på grund av lovande resultat från djurförsök med en höjd koncentration av antigen i vaccinet.

– Det är också uppenbart att det kommer att behövas flera olika vacciner för att ta kontroll över pandemin. Vårt mål är nu att arbeta tillsammans med vår partner Sanofi för att utveckla detta vaccin, med en förbättrad antigenformulering, så att det kan bidra på ett meningsfullt sätt i att förebygga covid-19, sade Roger Connors, styrelseordförande inom Glaxosmithklines vaccinbolag.

Svensk planering i gång

I Sverige pågår för närvarande Folkhälsomyndighetens och regionernas planering inför den covid-19-vaccineringen. Vaccinerna ska i tre olika faser erbjudas hela den vuxna befolkningen. Enligt uttalanden från regeringen är siktet inställt på att vaccinera alla som vill under det första halvåret 2021.

Ännu är inget covid-19-vaccin godkänt för EU-marknaden, men läkemedelsmyndigheten EMA väntas ta ställning till ett första godkännande 20 december. Det gäller Pfizer/Biontechs vaccin som redan är godkänt i Storbritannien där vaccineringen startade i måndags.

Efter ett par dagar avrådde myndigheterna britter som brukar få svåra allergiska reaktioner från att ta covid-19-vaccinet. Detta efter att två vårdanställda fått allvarliga allergiska reaktioner av vaccinet. I övrigt fortsätter dock vaccineringen i Storbritannien planenligt.