Debatt: Fass ger ibland felaktig miljöinformation

Debatt: Fass ger ibland felaktig miljöinformation

Miljöexpert Anders Finnson, Svenskt vatten, kritiserar miljöinformationen om läkemedlet diklofenak.

14 dec 2020, kl 09:36
0

Annons
Anders Finnson

Anders Finnson, Svenskt vatten.

DEBATT: Diklofenak och andra miljöskadliga läkemedel utgör alltjämt en allvarlig utmaning för vår gemensamma vattenmiljö. Användningen av receptfria läkemedel som är miljöfarliga behöver begränsas och kunskapen om deras miljöpåverkan därför öka.

I Svenskt vattens rapport ReningsVÄRK som publicerades i november 2020 visar vi att förekomsten av det miljöskadliga läkemedlet diklofenak är större än vad som tidigare kunnat påvisas i våra vatten. På 18 platser i landet har rester av diklofenak uppmätts i nivåer över gränsvärdena för god vattenkvalitet för sjöar, vattendrag och kuststräckor. Därtill finns det risk att gränsvärden överskrids på ytterligare 109 platser. Förekomsten är större än vad som tidigare kunnat påvisas genom mätningar.

Det är allvarligt. Diklofenak finns med på Havs- och vattenmyndighetens lista över särskilda förorenande ämnen. Det är emellertid inte förvånande att halterna av diklofenak i våra vatten fortfarande är så höga. Trots allt vi vet om diklofenaks miljöpåverkan används och marknadsförs produkter med ämnet i alltför stor omfattning.

Miljöbedömningarna i Fass måste ses över

Ett särskilt bekymmer i sammanhanget är Fass – en av de kanske viktigaste informationskanalerna om läkemedel i Sverige. Såväl allmänhet som läkare, sjuksköterskor, apotekare och andra använder dagligen Fass för att söka fakta om läkemedel. På hemsidan beskrivs Fass som den främsta källan till kunskap om läkemedel. Fass drivs av Läkemedelsindustriföreningen Service AB och informationen som publiceras på Fass tillhandahålls av läkemedelsbolagen själva.

Sedan några år tillbaka publicerar Fass miljöinformation. På det stora hela är det ett välkommet initiativ. Men lika positivt som det är att läkemedelsindustrin har tagit detta initiativ, lika bekymmersamt är det att miljöinformationen i vissa fall är missvisande. För den som söker miljöinformation om diklofenak i Fass kan läsa att miljörisken är ”försumbar”.

Miljöinformationen i Fass bygger på ett system för miljöklassificering av läkemedel, som Läkemedelsindustriföreningen tog initiativ till för mer än 15 år sedan. Modellen har tagits fram i samarbete med svenska miljöinstitutet IVL som också faktagranskar miljöinformationen i Fass. På IVL håller man dock med om att budskapet om diklofenak är motsägelsefullt.

Läkemedelsindustriföreningen behöver redan under 2021 se över den modell som används för att bedöma miljörisker så att den överensstämmer med Havs- och vattenmyndighetens klassning. Fass behöver tydliggöra att diklofenak är klassat till gruppen ”särskilda förorenande ämnen” och att gränsvärden för god vattenkvalitet i dag överskrids i många svenska sjöar, vattendrag och kustvatten.

Vi har full förståelse för att det behövs en enhetlig modell som gör miljöinformationen till allmänhet och vårdpersonal enkel. Men när det gäller Fass miljöinformation om diklofenak så stämmer kartan och verkligheten inte överens. Budskapet – att miljörisken med diklofenak skulle vara ”försumbar” – är snedvridet. I dag kan den felaktiga informationen leda till att betydligt mer diklofenak sprids i våra vatten än vad vattenmiljön klarar.

Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt vatten

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng