Annons
Fler miljöstudier borde göras på fiskar

Fler miljöstudier borde göras på fiskar

Vattenloppor och alger används flitigt när effekten av läkemedelsrester
ska studeras. Men resultaten kan bli missvisande visar forskning från
Sahlgrenska akademin. Istället borde studierna göras på fiskar eller
grodor.

11 maj 2009, kl 11:10
0

Annons

När miljöriskbedömningar på nya läkemedel görs används ofta vattenloppor eller alger i studierna. I testerna studeras hur de molekyler som blir kvar när ett läkemedel har omvandlats i kroppen påverkar arterna. Men en studie gjord vid Sahlgrenska Akademin har visat att just vattenloppor och alger inte är särskilt lämpade för att undersöka detta.

Lina Gunnarsson är doktorand vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin. Inom ramen för sin avhandling har hon arbetet för att få fram data som kan förbättra miljöriskbedömningen av läkemedelsrester som hamnar i miljön.

I sina studier har hon sett att vattenloppor och alger inte är speciellt representativa som försöksdjur när man ska bedöma miljörisker.
-Om man använder okänsliga arter får man inte en sanningsenlig bild av hur miljön påverkas. Fiskar och grodor har betydligt fler målmolekyler som liknar människans och vi föreslår att de borde användas i större utsträckning, säger Lina Gunnarsson i ett pressmeddelande.