Annons

Nya data i kampen mellan HPV-vaccin

Cervarix inducerade ett starkare immunsvar än Gardasil en månad efter
vaccination. Det visar data från Glaxosmithkline, företaget bakom
Cervarix, som gjort en jämförande studie mellan de båda preparaten. Men
den kliniska betydelsen är tveksam.

11 maj 2009, kl 12:57
0

Annons

De båda vaccinerna mot humant papillomavirus, HPV, Gardasil och Cervarix kom ut på marknaden med ett års mellanrum och kampen om marknaden har varit intensiv och handlat mycket om detaljer i skydd. Båda skyddar mot HPV typ 16 och 18, de typer som är inblandade i 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer. Gardasil som marknadsförs av Sanofi Pasteur MSD, skyddar även mot kondylom som orsakas av HPV 6 och 11.

Vid en internationell HPV-konferens i Malmö presenterade Glaxosmithkline i fredags, resultatet från en jämförande studie mellan de båda vaccinen. Företaget har finansierat en studie av 1100 kvinnor mellan 18 och 45 som fått antingen Cervarix eller Gardasil i tre doser under en sexmånadersperiod. En månad efter den sista dosen mättes induktionen av immunsvar hos försökspersonerna. Det som undersöktes var halterna av minnes B-celler och neutraliserande antikroppar.

Resultaten visade att Cervarix inducerade nivåer av neutraliserande antikroppar mot HPV 16 som var dubbelt så höga som med Gardasil. Motsvarande siffra för HPV 18 var sex gånger högre. Kvinnorna som vaccinerats med Cervarix hade också 2,7 gånger så höga nivåer av minnes B-celler. Men vad immunsvarets aktivitet innebär för skyddet av livmoderhalscancer är osäkert.

Enligt Joakim Dillner, professor i virologi vid Lunds Universitet, är det inte självklart. Steget mellan antikroppsnivåer och effektivitetsmått är ganska långt. Det som preparaten skyddar mot är också vad de är godkända för och induktion av antikroppar är inte en indikation, säger han.

På Glaxosmithkline menar man ändå att immunsvaret är en av flera viktiga pusselbitar.
– Även om kopplingen mellan immunsvaret efter vaccination och skydd mot livmoderhalscancer fortfarande är oklar så tyder mycket på att neutraliserande antikroppar och B-celler spelar en avgörande roll. Att de båda vaccinerna skiljer sig åt är en viktig faktor för förskrivarna, sade Gary Dubin, vice vd för global clinical development på Glaxosmithkline i en kommentar.

Som ett svar på resultaten gick den medicinska chefen på Sanofi Pasteur, Bennett Lee, ut och sade att de inte såg någon klinisk relevans i studien eftersom den inte tittade på den kliniska effekten.