Annons

Fler kan vara
biverkningsrapportörer

Läkemedelsverket ändrar nu sina regler för vilka som kan rapportera till biverkningsregistret. Förändringen är en anpassning till EU-direktivet.

17 mar 2003, kl 16:49
0

På den blankett som tidigare gällt för biverkningsrapportering har det bara angetts läkare och tandläkare som möjliga rapportörer.
Nu ändrar Läkemedelsverket på detta.
? På den nya blanketten framgår att också sjuksköterskor med förskrivningsrätt och sjuksköterskor inom barn- och skolhälsovården ska skicka in rapport om misstänkta biverkningar, säger Bengt Lindeskog på Läkemedelsverkets biverkningsenhet.
Han vill inte beteckna det som en förändring utan kallar det ett förtydligande utifrån den EU-förordning som finns om vilka som ska rapportera biverkningar.
? Att man som rapportör tagit med sjuksköterskor inom barn- och skolhälsovården beror på att vi vill förbättra rapporteringen när det gäller vaccinationer som ju rör sig om stora volymer.
? Det är dessa personalgruppers rapporter som vi lägger in i biverkningsregistret, men det hindrar inte att andra kan skicka in rapporter på blanketten, säger han.