VI TYCKER – generisk förskrivning

Socialstyrelsen (SoS) har föreslagit till regeringen att generisk förskrivning bör införas i Sverige. SoS menar att det är ett säkrare och effektivare alternativ till det administrativa extraarbete som idag utförs på apoteken i och med ?oktoberrevolutionen?. Förslaget har mötts med blandade reaktioner ? Läkarförbundet är negativt liksom Läkemedelsindustriföreningen Lif, medan Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är positiv.

17 mar 2003, kl 16:48
0

Jan-Erik Ögren, apotekschef sjukhusapoteket Skellefteå

– Som läget blivit efter den 1 oktober tycker jag att man bör införa generisk förskrivning. Då blir det för patienten ett enhetligt namn på läkemedlet vilket ökar säkerheten. Lättare att byta preparat till en annan fabrikant när leveransproblem uppstår vilket är vanligt i dag. Läkaren ska alltid ange ändamålet med behandlingen på receptet, då följer det med till receptetiketten som sätts på förpackningen. Enda nackdelen kan vara krångligt namn ? men såväl läkare som apotekspersonal får informera tydligt.

Lena Westin, Konsumentinstitutet Kilen

– Vi har förespråkat generisk förskrivning sedan slutet av 70-talet. Patienter ? och läkare ? blir förvirrade av fantasinamn på läkemedel. Felförskrivning, felanvändning och biverkningar bottnar ofta i bristande kunskap om vilka substanser som döljer sig bakom läkemedelsnamnen. Generisk förskrivning medvetandegör och skyddar konsumenterna från dubbelanvändning av samma preparat med olika namn, gör läkarna till bättre förskrivare och bidrar till ett ökat kostnadsmedvetande!

Margit Gennser, riksdagsledamot (m) 1982-2002

– Obligatorisk generikaförskrivning är en logisk utveckling, men den är olycklig:

1. För patienternas skull. Generiska namn skapar osäkerhet och risk för misstag.

2. För omsorgen om varumärke och produkten. Anonyma produkter öppnar för dålig kvalitet.

3. För utvecklingen av nya läkemedel, eftersom forsknings- och utvecklingskostnader måste hämtas hem snabbare. Satsningar på innovativa läkemedel blir mer riskfylld. Svårt sjuka får till sist betala en hög kostnad för en växande regleringsflora.

Steinar Höeg, ordförande LIF

– Medan Socialstyrelsen vill minska ?administrativt extraarbete?, skriver Olof Edhag i betänkandet över de nya läkemedelsförmånerna att generisk förskrivning är ?betänklig från patientsäkerhetssynpunkt?. Man skall hålla i minnet att ?lika är inte alltid lika? och även förpackningarna kommer i fortsättningen vara olika. I mina ögon är det patienten som må stå i centrum.

Rikard Viberg, distriktsläkare, Hässelby vårdcentral

– Ja, jag tycker att vi borde ha generisk förskrivning. Dock bör vissa problem klaras ut innan. Långa preparatnamn måste förkortas på lämpligt sätt och inga namn ska kunna förväxlas. Det generiska namnet måste lyftas fram på förpackningen. Någon slags spärr måste finnas som hindrar att patienten får olika märken och utseende på förpackningen varje gång patienten går till apoteket. En generisk förskrivning torde leda till lägre priser och underlätta för Apoteket jämfört med dagens system.