Annons

FDA varnar för självmordsrisk med antiepileptika

Personer som behandlas med epilepsiläkemedel har fördubblad risk för självmordstankar och suicidalt beteende. Därför uppmanar det amerikanska läkemedelsverket läkare till att vara uppmärksamma på förändringar i beteendet hos sina patienter.

1 feb 2008, kl 17:35
0

Det amerikanska läkemedelsverket, FDA, har analyserat rapporter om suicidalitet, självmordsbenägenhet, från placebokontrollerade studier av 11 antiepileptika. Analysen visar att patienter som behandlas med epilepsiläkemedel har dubbelt så hög risk att drabbas av självmordstankar och suicidalt beteende (0,42 procent) jämfört med patienter som fått placebo (0,22 procent).

Redan 2005 upptäckte FDA i en preliminär analys att antiepileptika syntes öka självmordsbenägenheten. Därför begärde myndigheten in uppgifter från de tillverkande företagen. FDA fick in data från 199 placebokontrollerade studier, omfattande 27863 patienter som fått behandling, och 16029 patienter som fått placebo, som de nu gått igenom.
Studierna gällde effekten av epilepsiläkemedel vid flera olika tillstånd, till exempel epilepsi, bipolär sjukdom, depression, ångest, migrän och neuropatisk smärta.

Det fanns fyra fall av fullbordade självmord bland dem som fått läkemedel, och inga självmord i gruppen som fått placebo. Dessutom fanns 105 rapporter om självmordstankar eller suicidalt beteende bland de läkemedelsbehandlade, jämfört med 35 sådana rapporter i placebogruppen.
Självmordsbenägenheten ökade redan en vecka efter insatt behandling, och varade i åtminstone 24 veckor.

FDA uppmanar nu läkare att noga övervaka eventuella beteendeförändringar hos sina patienter, inklusive tecken på självmordstankar eller depression. 
De  poängterar också att patienter som står på behandling inte ska göra några förändringar utan att tala med behandlande läkare.

De analyserade substanserna är: karbamazepin, felbamat, gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, oxkarbamazepin, pregabalin, tiagabin, topiramat, valproat och zonisamid.