Annons

FDA uppmärksammar risk för meningit med Lamictal

Flera fall av aseptisk meningit, hjärnhinneinflammation, hos patienter som behandlats med
Lamictal har uppmärksammats i USA. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten
går nu ut med en varning.

17 aug 2010, kl 11:56
0

På fredagen gick FDA ut med en varning om att Lamictal med den aktiva substansen lamotrigin, kan orsaka aseptisk meningit. Lamictal är ett antiepileptisk läkemedel som är godkänt för behandling av epilepsi och bipolär sjukdom och som varit godkänt i USA sedan 1994. Enligt FDA är det insamlandet av biverkningsrapporter och kommunikation med tillverkaren Glaxosmithkline som lett fram till varningen.

Mellan 1994 och 2009 har 40 fall av aseptisk meningit bland patienter som behandlats med Lamictal varav 35 krävde sjukhusvårds. I de allra flesta av fallen försvann symptomen när behandlingen upphörde. Symptomen är bland annat feber, illamående, huvudvärk och extrem ljuskänslighet som beror på inflammation i membranen som skyddar hjärnan och ryggraden. Enligt FDA:s rapport har dessa kommit mellan en till 42 dagar efter att behandling med Lamictal inletts.

Lamictal är godkänt även i Sverige och meningit finns upptagen bland ovanliga biverkningar i Fass. Enligt Bo Bergman på Läkemedelsverket är man inte på gång att göra någon uppdatering av detta för tillfället.