Ett steg närmare länge efterlyst nationell lägesbild

Ett steg närmare länge efterlyst nationell lägesbild

Genom en förstudie ska myndigheter förbereda ett system som ger bättre koll på läkemedelsläget.

1 mar 2022, kl 10:47
0

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ska tillsammans göra en förstudie med sikte på ett system som kan ge aktuella lägesbilder av läkemedelstillgång och -efterfrågan i Sverige. Systemet ska även kunna ge motsvarande lägesbild när det gäller medicinteknik. Detta är innebörden av ett nytt regeringsuppdrag till de båda myndigheterna.

Nationell lägesbild saknas

I dag finns det ingen nationell aktör som har en aktuell och samlad överblick över vilka läkemedel och medicintekniska produkter som finns runt om i Sverige, var de finns samt vilken efterfrågan på olika läkemedel som är att vänta. Detta har Läkemedelsverket under en rad av år framhållit. Myndigheten har också sagt sig vara beredd att axla ansvaret för att ha en sådan överblick och därmed bättre kunna förebygga och hantera bristsituationer.

Det nya regeringsuppdraget innebär att Läkemedelsverket tillsammans med E-hälsomyndigheten ska undersöka hur det tänkta systemet bör byggas upp.

Samtidigt får Läkemedelsverket även i uppdrag att vidareutveckla sin omvärldsbevakning när det gäller tillgången på läkemedel och ”relevanta” medicintekniska produkter.

─ Detta är två efterlängtade uppdrag. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att stärka de normala försörjningskanalerna, med tydlig ansvarsfördelning, som ger förutsättningar för en stabil försörjning även i kris och krig för såväl läkemedel som medicinteknik, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

Uppdragen om omvärldsbevakning samt förstudien om ett system för nationella lägesbilder beträffande humanläkemedel ska redovisas senast 28 februari 2023. En delredovisning av förstudien kring nationella lägesbilder för medicinteknik ska lämnas 31 mars 2023 och det uppdraget ska slutredovisas 31 oktober 2023.