Annons

Ett pressmeddelande är inte marknadsförings-material

Anmäld: Wyeth Lederle
Anmälare: Astrazeneca
Ärende: Ett pressmeddelande på företagets hemsida
Ärendenr: IGM W380/01

15 mar 2002, kl 14:34
0

Annons

Sedan den 10 oktober 2001 ligger ett pressmeddelande på Wyeth Lederles (WL) hemsida. Den 31 oktober skrev Astrazeneca (AZ) till WL och uppmanade dem att upphöra med marknadsföringen. WL reagerade omedelbart och flyttade pressmeddelandet från Nyheter till rubriken Pressrum, där det enligt WL hör hemma. WL anser att pressmeddelandet inte utgör marknadsföringsmaterial, och att det faller under tryckfrihetsrättsliga regler.

I sin upphörandeuppmaning skriver AZ att den aktuella studien inte hade för avsikt att studera skillnad i kostnadseffektivitet. Att påstå, som WL gör, att studien ?åter igen visar att Nexium är ett dyrt behandlingsalternativ? är att vilseleda läsaren och att misskreditera både AZ och Nexium
IGM går på WL:s linje. Meddelandet är markerat ?pressrelease? och ligger under avdelningen ?Pressrum? på WL:s hemsida och kan därför inte ses som marknadsföringsmaterial. Wyeth Lederle frias och istället åläggs Astrazeneca betala en IGM-avgift om 50 000 kronor.