Annons

En av fem 11-åringar lider av kronisk värk

En brittisk enkätundersökning av drygt 2 000 11-åringar visar att kronisk smärta bland skolbarn är vanligare än man tror.Undersökningen visar att drygt 40 procent av barnen led av kronisk värk definierad som huvudvärk, magont, ryggont eller ont i benen som varat i minst tre månader. Knappt hälften av dessa beskrev smärtan som mild, medan de […]

11 jul 2002, kl 18:11
0

En brittisk enkätundersökning av drygt 2 000 11-åringar visar att kronisk smärta bland skolbarn är vanligare än man tror.
Undersökningen visar att drygt 40 procent av barnen led av kronisk värk definierad som huvudvärk, magont, ryggont eller ont i benen som varat i minst tre månader. Knappt hälften av dessa beskrev smärtan som mild, medan de övrigas smärta var antingen medelsvår eller svår. Det är alltså drygt 20 procent av 11-åringarna som har medelsvår till svår kronisk värk.
Smärtläkaren Linda Huggins vid Frenchay Hospital i Bristol, som gjort undersökningen, visar också att en tredjedel av barnen hade värk en gång i veckan eller oftare och att drygt hälften av barnen åt smärtstillande läkemedel regelbundet. En fjärdedel av barnen hade så pass svår smärta att den påverkade deras skolgång. Svarsfrekvensen i enkätundersökningen var 63 procent. n
Svenskar storkonsumenter av analgetika
I en tysk studie gjord av Boehringer Ingelheim fann man att Sverige 1995 använde näst mest analgetika per person i världen (140 tabletter/person), bara i USA användes det mer (152 tab/pers). När det gällde kombinationsprodukter (t ex Treo) låg Sverige överlägset i topp med dubbelt så hög användning som de delade tvåorna Frankrike och Australien (50 tab/pers jämfört med 25 tab/pers).
Analgetikaanvändningen hade dessutom ökat med drygt 50 procent i Sverige, Frankrike och Kanada mellan åren 1980 och 1995, medan den i Schweiz, Belgien och Tyskland legat på en konstant nivå. Störst ökning stod dock Australien för som hade ökat sin analgetikaanvändning med över 100 procent under samma tid.