Annons

Durogesic effektivt vid stabila cancersmärtor

För patienter med sväljningsproblem och svåra smärtor kan Durogesic ? fentanyl depotplåster ? vara ett smidigt alternativ. Vid smärtkliniken på universitetssjukhuset i Linköping har 37 patienter med cancersmärtor provat behandlingen. En person fick avbryta på grund av hudpåverkan av plåstret, medan övriga 36 fick god smärtlindring.Den lasarettsanslutna hemsjukvården i Östergötland har använt fentanylplåstret till patienter […]

24 jun 2002, kl 19:10
0

För patienter med sväljningsproblem och svåra smärtor kan Durogesic ? fentanyl depotplåster ? vara ett smidigt alternativ. Vid smärtkliniken på universitetssjukhuset i Linköping har 37 patienter med cancersmärtor provat behandlingen. En person fick avbryta på grund av hudpåverkan av plåstret, medan övriga 36 fick god smärtlindring.
Den lasarettsanslutna hemsjukvården i Östergötland har använt fentanylplåstret till patienter döende i cancer. Man har funnit att det är möjligt att få god smärtlindring med depotplåster i livets slutskede, även till äldre människor.
Vid administrering gäller medvetenhet om att det handlar om opioider, både när det gäller biverkningar och vid dosförändringar. För att behandlingen med depotplåster ska fungera, krävs att patientens smärttillstånd är stabilt. Men om patienten inte längre blir smärtfri, utan plåstret tas bort för att ersättas av annan opioidbehandling måste den nya behandlingen sättas in gradvis för att den inte ska leda till överdosering av opioider.