Dosaktörer saknar ordningsman

Stökig start för nya leverantörer som delvis skyller på Apoteket AB.

26 sep 2013, kl 09:23
0

Gerard Versteegh, Apotekstjänst

Maria Landgren, Region Skåne

Detta är dos

Dosapoteket gör den farmakologiska kontrollen, expedierar läkemedlen och ser till att innehållet i dosförpackningarna överensstämmer med dosreceptet.
Läkemedlen förpackas och levereras i påsar som innehåller de läkemedel som personen ska ta vid ett och samma tillfälle.
Runt 185 000 personer i Sverige får idag dosförpackade läkemedel.

"När vi hade Apoteket AB som leverantör hade vi inte full insyn i deras arbete med att sköta tjänsten."

Vid årsskiftet gick Apoteket ABs monopol inom dosdispenserade läkemedel ut i landet. Men överklagade upphandlingar gjorde att övertagandena drog ut på tiden och först i början av sommaren kom de nya leverantörerna igång. Svensk Dos tog över doshanteringen i Region Skåne och Apotekstjänst leveranserna i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Det gick inte helt smärtfritt i början. Svensk Dos hade problem med både produktion och leverans, vilket fick Region Skåne att skicka egna farmacevter till dosföretagets anläggning för att hjälpa till. 
– Vi hade uppstartsproblem under en månad. Det var en kombination av att övertaget gick för fort, det skedde i stort sett under en helg, och vi hade överskattat våra produktionsmaskiners produktivitet, men det byggde på siffror från leverantörerna som de inte kunde leva upp till, säger Per Manell, styrelseordförande vid Svensk Dos.

Maria Landgren, läkemedelschef vid Region Skåne, menar att dosleveranserna nu fungerar bra och många i kommunerna är nöjda med den nya leverantören. 
– Det är första gången vi handlar upp dostjänsten. Vi har aldrig haft sådan insyn och kontroll på dosleverantören som vi har nu. När vi hade Apoteket AB som leverantör hade vi inte full insyn i deras arbete med att sköta tjänsten. Det fungerar aldrig prickfritt i början med en ny tjänst.

För Apotekstjänst gick det inte mycket bättre. Efter en del problem med leveranserna till bland annat äldreboenden och receptpåminnelser i Halland valde somliga att återgå till dosett. Även Västra Götalandsregionen har haft problem med dosleveranserna.
– Leverantör, region och kommun har jobbat mycket bra tillsammans för att få till en god kvalitet i dosleveranserna. Vi kan se att avvikelserna går ner och det blir successivt bättre, säger Karin Möller, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. 

Karin Möller ser inte en enstaka orsak till problemen med dosleveranserna.
– Det är en komplex kedja där det fanns avvikelser i många led som vi nu arbetar med att säkra. Det har bland annat gällt dosdispenseringen, att säkra rätt leveransadresser och att få påminnelser om utgångna ordinationer på plats.

Apotekstjänst menar däremot att flera av problemen uppstod på grund av bristfällig information från Apoteket AB.
– I de register vi fick från Apoteket AB var väldigt många leveransadresser fel. Vi fick dra in en massa personer för att säkerställa dessa och det påverkade vårt övriga arbete negativt, säger Gerard Versteegh, styrelseledamot vid Apotekstjänst. 
Även Svensk Dos och kommunsköterskorna i Region Skåne fick initialt lägga tid på att korrigera felaktiga adresser från Apoteket AB. 

Ytterligare en bidragande orsak till problemen är att de centrala IT-lösningarna godkändes precis innan övertagandet. 
– De togs fram under tidspress och då godkännandet blev försenat påverkades övertagandet, säger Per Manell.

Apotekstjänst drabbades i somras dessutom av likviditetsproblem och landstingen i Halland och Västra Götalandsregionen valde då att göra en akut förskottsbetalning på 25 miljoner kronor till företaget. Konkurrensverket granskar nu om förskottet är tillåtet. Även likviditetsproblemen beror enligt Gerard Versteegh på felaktiga uppgifter från Apoteket.
– Jag anser att landstingen inte hade tillräcklig information för att göra en korrekt upphandling. De baserade upphandlingsunderlaget på siffror från Apoteket AB, men mot slutet av juni upptäckte vi att vi inte alls nådde den förväntade volymen, snarare hälften. Det berodde på att det inte var lika många dospatienter som angavs i underlaget. Dessutom saknades det försäljning på grund av att helförpackningar som vanligtvis säljs på apoteken fanns medräknade. Då sprack vår ekonomiska plan.

Den 1 oktober tar Apotekstjänst över dosleveranserna i den så kallade Sjuklövern, som består av Sörmland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Det handlar om cirka 45 000 dospatienter.
– Vi arbetar tillsammans med landstingen för att säkerställa adressuppgifterna. Jag tror och hoppas att det blir mer rätt denna gång, säger Gerard Versteegh. 

Ett annat problem som uppstått i samband med övertagandet är att det system som Apoteket AB använde för att patienterna skulle kunna delbetala sina läkemedel inte får användas av de nya dosföretagen. Det har lett till att Apotekstjänst varit tvungna att skriva nya avtal med alla dospatienter.
– Den här gruppen patienter av äldre och sjuka patienter kanske tycker att det är läskigt att skriva avtal. Tusentals patienter får då fakturor från oss istället, men om de inte betalar dem så kan vi inte längre leverera läkemedel. Det gör att en massa patienter kan drabbas, säger Gerard Versteegh.

Apoteket AB menar att de har lämnat ut väldigt mycket material till de nya dosleverantörerna och att de även gått igenom adressregistren med dem.
– Vi har tagit ut adresslistor och lämnat ut dem vid ett visst tillfälle, men de ändras över tid. Vi har lämnat ut ett grundmaterial men sedan är det upp till varje leverantör att uppdatera dem, säger Eva Fernvall, kommunikationsdirektör vid Apoteket AB.

Hon menar att en del av problemen kan ha berott på att landstingen inte hade så bra koll på dostjänsten förut.
– Vi var de enda som faktiskt hade all information. Landstingen har kanske i själva verket upphandlat en mindre tjänst än det som Apoteket AB levererat. Då är det klart att det blir lägre pris. Det kan bli svårt för landstingen och de nya dosleverantörerna då det finns förväntningar i kommunerna på att det ska fungera som förut, när det i själva verket är en ny tjänst. Många har nog sett dosleveranser som en ren logistiktjänst, medan vi ser det som en logistik- och farmacevtisk tjänst.

Både Svensk Dos och Apotekstjänst tror att övergången skulle ha blivit smidigare om det hade funnits någon övergripande ansvarig för omregleringen av dosmarknaden. 
– Vi saknar en ordningsman på nationell nivå som kunde peka med hela handen och berätta vad som gäller. Både vi och landstingen har haft för lite kunskap om detta. Istället har Apoteket AB, som är vår största konkurrent, haft ett informationsövertag. I slutändan är det patienter och vården som drabbas, säger Gerard Versteegh.

Maria Landgren håller med om att det var oklart vilket ansvar Apoteket AB hade för överlämning av information.
– Om man ska fortsätta att upphandla dessa tjänster så tycker jag att det måste bli en diskussion om vilket ansvar de gamla dosleverantörerna har och vad de förväntas bidra med. De gamla och nya dosleverantörerna måste samarbeta för att det ska bli så lite problem för patienterna som möjligt.

Dosmarknaden

Den 1 januari 2013 omreglerades och konkurrensutsattes den svenska dosmarknaden. De flesta landstingen valde att upphandla ny dosleverantör i kluster. 
Apoteket AB är fortsatt dosleverantör i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland, Stockholm, Gotland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland.
Svensk Dos tog över dosleveranserna i Region Skåne i slutet av maj.
Apotekstjänst är dosleverantör för Region Halland och Västra Götalandsregionen. Dosföretaget kommer att ta över dosleveranserna för Sörmland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland den 1 oktober.

Amina Manzoor
Tidigare medicinjournalist Läkemedelsvärlden.se
Föregående artikel TNF-hämmare mot tarmsjukdom
Nästa artikel Information om risker kan öka försäljning

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng