Sverige på väg in i utbyte av e-recept över gränserna
Foto: Istock

Sverige på väg in i utbyte av e-recept över gränserna

Tekniken är snart på plats för att skicka svenska e-recept digitalt till andra EU-länder. Men även lagändringar krävs.

12 feb 2020, kl 15:42
0

Annons

Digitalt utbyte av e-recept över landsgränserna ingår i EU-projektet e-health digital service infrastructure. Pionjärer var Finland och Estland som redan 2018 började utbyta recept digitalt, vilket Läkemedelsvärlden berättade.

Näst på tur står Kroatien och Portugal egentligen skulle varit klara redan under fjolåret. Och under 2020 är det enligt införandeplanen dags för bland andra Sverige. Ansvarig myndighet är E-hälsomyndigheten som redovisar läget i sin nya rapport om det internationella samarbetet kring e-hälsa under 2019.

Digitalt utbyte av e-recept i år?

Enligt planen för införande av e-recept över landsgränser ska Sverige under 2020 gå med i utbytet åt båda hållen. När det är klart ska medborgare från de övriga länder som då ingår i utbytet kunna gå in på ett svenskt apotek och få sitt e-recept expedierat helt digitalt.

Och den som har ett e-recept utfärdat i Sverige ska kunna göra motsvarande på apotek i de andra medverkande länderna (för närvarande alltså Finland och Estland).

Carl Jarnling, chef för E-hälsomyndighetens enhet för invånartjänster, förklarar dock att det är osäkert om Sverige verkligen kan gå med i det digitala receptutbytet under det här året. Allt beror på hur snabbt nödvändiga lagändringar kan komma.

– Vi på E-hälsomyndigheten kommer under 2020 att bli klara med att etablera de tekniska förutsättningarna för utbytet, men för att köra i gång behövs även vissa ändringar av lagstiftningen, säger han.

Bollen hos Socialdepartementet

På regeringens uppdrag utredde E-hälsomyndigheten i fjol det juridiska läget. Slutsatsen blev att det behövs ändringar i lagen om nationella läkemedelslistan och möjligen även i lagstiftningen om offentlighet och sekretess för att kunna låta utländska apotek expediera svenska e-recept digitalt.

Utbyte åt andra hållet är ur svensk juridisk synvinkel enklare, men även här rekommenderar E-hälsomyndighetens jurister lagändring.

E-hälsomyndighetens juridiska utredning ligger nu hos Socialdepartementet som ännu inte annonserat att något lagförslag är på gång.

– Den tekniska funktionen blir klar i år, men tidpunkten för lagändringarna styr när vi kan komma i gång, säger Carl Jarnling.

– Införandet kommer sedan att ske stegvis. Så snart det går skulle vi vilja börja med ett pilotprojekt med utbyte mellan Sverige och Finland. Det är prioriterat eftersom många människor rör sig åt båda hållen över den svensk-finska gränsen.

Ytterligare ett planerat steg i EU-samarbetet kring e-hälsa är digitalt utbyte av så kallade patientöversikter över gränserna. Patientöversikter innehåller sammanfattande journalinformation och utbyte över gränserna underlättar för EU-medborgare att söka vård i andra länder. E-hälsomyndigheten utreder för närvarande de rättsliga förutsättningarna för att Sverige ska kunna gå med i ett sådant utbyte.